СТАРИ ГРАД

СТАРИ ГРАД
Београд

Пун назив: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА СТАРИ ГРАД АД БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ
Краћи назив: СТАРИ ГРАД
Правни статус: ДП
Делатност: Изградња стамбених и нестамбених зграда
Матични број: 07034750
Број запослених: 50
Заступник:
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива