Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 30.10.2003. u Beogradu

29. авг. 2003.

Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMAza sledeća preduzeća:

 1. Akcionarsko društvo Štamparija NAPREDAK, ARANĐELOVAC
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju, unutrašnji promet i uslužne delatnosti POLET, NOVI PAZAR
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju i promet TERMOVENT, BRZA PALANKA
 4. Društveno preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo TRGOPROMET, LESKOVAC
 5. Društveno preduzeće KOŽAKOMERC, NIŠ
 6. Društveno preduzeće UNIVERZALPROMET, PROKUPLjE
 7. Društveno preduzeće 15. MAJ EKSPORTEKST, LEBANE
 8. Društveno preduzeće SLOBODAN JOVIĆ, BRESTOVAC
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju mašina FATEKS, VUČJE
 10. Društveno preduzeće Poljoprivredno - industrijski kombinat PEŠTER, SJENICA
 11. Štamparsko i izdavačko preduzeće MILEŠEVO D.P., PRIJEPOLjE
 12. Akcionarsko društvo za izdavanje, proizvodnju i prodaju gramofonskih ploča, muzičkih i video kaseta i drugih nosača zvuka JUGODISK, BEOGRAD
 13. Društveno preduzeće za održavanje zgrada i stanova STARI GRAD, BEOGRAD
 14. Društveno vodoprivredno građevinsko preduzeće NISKOGRADNjA, SMEDEREVO
 15. Preduzeće za trgovinu JUGOZAN-PROMET, BEOGRAD
Преузмите
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ШТАМПАРИЈА НАПРЕДАК АД АРАНЂЕЛОВАЦ, КРЋЕВАЧКИ ПУТ ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Остало штампање

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА ПОЛЕТ НОВИ ПАЗАР

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Друштвено предузеће за производњу и промет ТЕРМОВЕНТ

Локација:

Брза Паланка

Делатност:

Производња осталих металних производа

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПРОИЗВОДЊУ ТРГОПРОМЕТ ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЖАКОМЕРЦ НИШ, ДУШАНОВА 35 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Стечај

УНИВЕРЗАЛПРОМЕТ ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПРОКУПЉЕ, ЖЕЛЕЗНИЧКА 4 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прокупље

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Стечај

DRUŠTVENO PREDUZEĆE LEBANSKA INDUSTRIJA TEKSTILA 15.MAJ-EXPORTEXT SA PO LEBANE - U STEČAJU

Локација:

Лебане

Делатност:

Производња тканина

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЛОБОДАН ЈОВИЋ ДП БРЕСТОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брестовац

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Архива

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU MAŠINA FATEX, VUČJE - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI

Локација:

Вучје

Делатност:

Производња машина за пољопривреду и шумарство

Акционарски фонд

ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ПЕШТЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЈЕНИЦА

Локација:

Сјеница

Делатност:

Узгој музних крава

Стечај

ШТАМПАРСКО И ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МИЛЕШЕВО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Услуге припреме за штампу

Архива

Акционарско друштво за издавање, производњу и продају грамофонских плоча, музичких и видео касета и других носача звука ЈУГОДИСК

Локација:

Београд

Делатност:

Снимање и издавање звучних записа и музике

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА СТАРИ ГРАД АД БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

ВОДОПРИВРЕДНО-ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НИСКОГРАДЊА АД СМЕДЕРЕВО

Локација:

Смедерево

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ ЈУГОЗАН-ПРОМЕТ, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико хемијским производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива