Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 28.02.2006. u Beogradu

20. јан. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće Poljoprivredno - industrijski kombinat PEŠTER, SJENICA
 2. Akcionarsko društvo ZASTAVA ELEKTRO, RAČA
 3. Društveno preduzeće za proizvodnju sirovina iz otpadaka PAPIR-SERVIS sa p.o., NEGOTIN
 4. Društveno preduzeće za trgovinu na veliko i malo, proizvodnju i usluge SLOBODA, NOVI PAZAR
 5. Fabrika vijaka GRADAC, VALjEVO
 6. Društveno preduzeće za izvođenje građevinskih i zanatskih radova i održavanje komunalnih objekata STARI GRAD, BEOGRAD
 7. Društveno preduzeće za postavljanje i opravku građevinske instalacije ELEKTROTIMOK, NIŠ
 8. DP Institut za kvalitet radne i životne sredine 1.maj, NIŠ
 9. Društveno preduzeće za proizvodnju padobrana i konfekcije KLUZ-PADOBRANI, BEOGRAD
 10. LAGER USLUGE A.D. , preduzeće za uslužne delatnosti, BEOGRAD
 11. JUGOSLOVENSKA ESTRADA, BEOGRAD

Преузмите
Акционарски фонд

ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ КОМБИНАТ ПЕШТЕР АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЈЕНИЦА

Локација:

Сјеница

Делатност:

Узгој музних крава

ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО АД РАЧА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Акционарско друштво ѕа производњу и промет електро опреме и електричних инсталација ЗАСТАВА ЕЛЕКТРО Рача - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рача

Делатност:

Производња електричне и електронске опреме за моторна возила

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИРОВИНА ИЗ ОТПАДАКА ПАПИР СЕРВИС СА ПО НЕГОТИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Неготин

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Акционарски фонд

СЛОБОДА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ ПАЗАР

Локација:

Нови Пазар

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Архива

Фабрика вијака ГРАДАЦ доо Ужице

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА СТАРИ ГРАД АД БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

ЕЛЕКТРОТИМОК ВГ-4 АД НИШ, РАТКА ПАВЛОВИЋА 39 Б - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Постављање електричних инсталација

Архива

ИНСТИТУТ ЗА КВАЛИТЕТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. МАЈ Д.О.О., НИШ

Локација:

Ниш

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПАДОБРАНА И КОНФЕКЦИЈЕ КЛУЗ-ПАДОБРАНИ АД БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Архива

Бора Кечић д.о.о. Предузеће за услужне делатности Београд-Железник

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

Акционарски фонд

YU.E-STATUS GROUP DOO, BEOGRAD (STARI GRAD)

Локација:

Београд

Делатност:

Рад уметничких установа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива