AD „ZRENjANIN" u stečaju oglašava ispravku oglasa za prodaju imovine

07. мај. 2011.

Ispravka oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika Akcionarsko društvo fabrike šećera „ZRENjANIN" Zrenjanin u stečaju, ul. Petra Drapšina br. 1

Dana 21.04.2011. i 22.04.2011. godine objavljen je oglas o prodaji, metodom javnog prikupljanja ponuda, nepokretne i pokretne imovine stečajnog dužnika Akcionarsko društvo fabrike šećera „ZRENjANIN“

Zrenjanin u stečaju, na osnovu zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u

Zrenjaninu St. br. 4/2009 od 18.09.2009. godine, a u skladu sa članovima 109, 110 i 111 Zakona o stečajnom postupku (

Službeni glasnik Republike Srbije

br. 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika.

Stečajni upravnik stečajnog dužnika Akcionarsko društvo fabrike šećera „ZRENjANIN“ Zrenjanin u stečaju ovim oglasom vrši
 
I S P R A V K U    O G L A S A
 
·         u delu koji se odnosi na prodaju objekata u knjižnom suvlasništvu stečajnog dužnika upisanih u zk. ul. br. 32801 KO Zrenjanin, navedenih u oglasu pod rednim brojevima 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 i 54 i označenih u oglasu kao:
Преузмите оглас у целости
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЗРЕЊАНИН - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЗРЕЊАНИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива