DP „SLEMEN" u stečaju oglašava treću prodaju imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem

10. мар. 2011.

 Na osnovu zaključka Trgovinskog suda u Zaječaru St. br. 16/09 od 23.10.2009. godine, a u skladu sa članovima 109., 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku (Službeni glasnik Republike Srbije br. 84/2004) i Nacionalnim standardom br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine (Službeni glasnik Republike Srbije br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
DRUŠTVENO PREDUZEĆE „SLEMEN“ NA AKCIJE U STEČAJU
Sokobanja, Ul. Alekse Markišića br. 165
OGLAŠAVA
trećaprodaju imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem
 
Predmet prodaje predstavljaju sledeće celine:
 
CELINA BR. 1 koju čini:
 
    pomoćna zgrada – mlin koja se nalazi na kat.parceli br. 1750 KO Sokobanja i koja je upisana u listu nepokretnosti br. 3109 KO Sokobanja pod brojem zgrade 1, spratnosti PR, površine u osnovi 166 m2, nosilac prava svojine DP „Slemen“, oblik svojine društvena. Prema faktičkom stanju stvari na terenu objekat je spratnosti P+2, ukupne površine od 388 m2.
    pomoćna zgrada koja se nalazi na kat.parceli br. 1750 KO Sokobanja i koja je upisana u listu nepokretnosti br. 3109 KO Sokobanja pod brojem zgrade 2, spratnosti PR, površine u osnovi 51 m2, nosilac prava svojine DP „Slemen“, oblik svojine društvena. Prema faktičkom stanju stvari na terenu objekat ima ukupnu površinu od 276 m2.
    pomoćna zgrada (objekat za pumpu) koja se nalazi na kat.parceli br. 1750 KO Sokobanja i koja nije upisana u bazu katastarskog operata i za istu ne postoji građevinska i upotrebna dozvola. Prema faktičkom stanju stvari na terenu objekat ima ukupnu površinu od 97 m2.
    pomoćna zgrada koja se nalazi na kat.parceli br. 1750 KO Sokobanja i koja je evidentirana u listu nepokretnosti br. 3109 KO Sokobanja pod brojem zgrade 3, spratnosti PR, površine u osnovi 13 m2, kao objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju na kome se DP „Slemen“ vodi kao držalac.
    pripadajuću opremu i inventar prema specifikaciji u prilogu prodajne dokumentacije;
 
Početna cena je: 3.194.000,00 dinara                                               
Depozit je: 1.419.3
12,00 dinara
Преузмите оглас у целости
Стечај

ДП СЛЕМЕН СОКОБАЊА - У СТЕЧАЈУ.

Локација:

Сокобања

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива