DOO "FADIP-ALATNICA" u stečaju oglašava prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika javnim nadmetanjem

20. феб. 2011.

U skladu sa članovima 109.,110. i 111. Zakona o stečajnom postupku(„Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 84/04) i Nacionalnim standardom broj 5, o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 43/05), a na osnovu Zaključaka stečajnog sudije Privrednog suda u Novom Sadu o proglašenju bankrotstva od 08.02.2010.godine, u predmetu ST-41/2010, stečajni upravnik stečajnog dužnika:

 
DOO "FADIP-ALATNICA"  u stečaju iz Bečeja
 
OGLAŠAVA
 
Prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika
 JAVNIM NADMETANjEM
 
 
Predmet prodaje su mašine, alati i pribori za proizvodnju alata prema specifikaciji iz prodajne dokumentacije, od kojih su najznačajnije :
 
- vertikalna mašina za provlačenjeVARINELLI, Italija,
- presa hidraulična stubna 9,5 KW - UTVA, Pančevo, god.pr. 1984,
- erozimat - Fanuk-Besk, Kina,
- brusilice raznih tipova: za unutrašnje i spoljno brušenje, ravno brušenje, brušenje gnezda     
 - proizvodnja Livnica, Kikinda,  Krasni Brec SSSR
- strug univerzalni od 4,1 KW  i 11 KW - Prvomajska, Zagreb, god.pr.1982                    
- strug numerički 28 KW– Potisje, god.pr.1985.
- glodalica univerzalna - konzolna 25,6 KW - Prvomajska, Zagreb, god.pr.1986                     
- peć komorna električna za kaljenje 63KW - CER Čačak
- kao i ostale mašine, alati i pribori za proizvodnju alata prema specifikaciji iz  
 prodajne dokumentacije.
 
POČETNA CENA iznosi  6.155.135,42 dinara                 
 
DEPOZIT za učešće na javnom nadmetaiznosi 2.462.054,17 dinara.
 
 
 
Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
1.      nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000,00  dinara. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 8oo do 13oo časova u prostorijama stečajnog dužnika ili putem tel./faksa broj (021) 6431-851  .
 
2.      uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika otvoren kod’’Vojvođanska banka’’ A.D. Novi Sad broj 355-3200011148-36, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 15.03.2011.g.) ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 15.03.2011.godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, orginal iste se radi provere isključivo lično i direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju RS, Terazije 23, VI sprat, soba 610, Beograd, najkasnije do 15.03.2011..godine, do 16:00 časova po beogradskom vremenu (GMT + 1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 22.04.2011.godine. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
 
      3.   potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.
 
Nakon uplate depozita, a najkasnije 5 radnih dana pre održavanja javnog nadmetanja, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati obrazac izjave i prijave za učešće povereniku Agencije za privatizaciju, sa fotokopijom garancije ili dokaza o uplati depozita kao i fotokopijom potpisane izjave o gubitku prava na vraćanje depozita. U slučaju da je potencijalni kupac koji predaje prijavu pravno lice povereniku se dostavlja i izvod iz registracije i OP obrazac.
 
Javno nadmetanje održaće se dana 22.03.2011. godine u  11:00 časova na sledećoj adresi: Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23, Simpo sala (3. sprat).
 
 
Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja, a završava se 10 minuta pre početka javnog nadmetanja, odnosno u periodu od 900 do 1050 časova, na istoj adresi.
 
Stečajni upravnik sprovodi javno nadmetanje tako što:
1.registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju (imaju ovlašćenja ili su lično prisutni),
2.otvara javno nadmetanje čitajući pravila nadmetanja,
3.poziva učesnike da istaknu ponudu na oglašenu cenu, koju su spremni da plate,
4.održava red na javnom nadmetanju,
5.proglašava kupca kada ni jedna druga stranka ne istakne veću cenu od poslednje ponuđene cene,
6.potpisuje zapisnik.
 
Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 5radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 3dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Kupac stiče pravo vlasništva momentom uplate kupoprodajne cene.
 
Svako lice koje je steklo pravo na učešće u skladu sa uslovima propisanim ovim oglasom, gubi pravo na depozit u skladu sa Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita.
 
Ako proglašeni kupac ne potpiše zapisnik, kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanim rokovima i na propisan način, kao i u svim drugim slučajevima predviđenim Izjavom o gubitku prava na vraćanje depozita gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji mogući ponuđač.
 
Imovina sa kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa Prodajne dokumentacije, a najkasnike 7 dana pre zakazane prodaje, svakim radnim danom, uz prethodnu najavu na telefon (063)530-765 Svetlana Šević.
 
Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca ili drugog najboljeg ponuđača, depozit se vraća u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.
 
Drugom najboljem ponuđaču na javnom nadmetanju, depozit se vraća u roku od 15 dana od dana javnog nadmetanja.
 
Poreze i troškove koji proizlaze iz zaključenog kupoprodajnog ugovora, a koji se dodaju na postignutu kupoprodajnu cenu, u celosti snosi kupac.
 
Napomena: Nije dozvoljeno vršiti dostavljanje originala bankarske garancije pošiljkom (običnom ili preporučenom), putem faksa, elektronskom poštom ili na drugi način, osim na način propisan u tački 2. uslova za sticanje prava za učešće iz ovog oglasa.
 
Ovlašćeno lice:Poverenik Mirjana Kićanović, mob.tel.(063) 569-348 ili tel/faks(021) 6431-851.
 
Стечај

ФАДИП АЛАТНИЦА друштво са ограниченом одговорношћу

Локација:

Бечеј

Делатност:

Производња алата

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива