AD„Novotrans" u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem

29. јан. 2011.

Na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Novom Sadu St. br. 05/2006 od 17.03.2006. god. , Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Novom Sadu St. br. 05/2006 od 13.06.2006. god., u skladu sa članovima 109. 110. 111. 112 i 113. Zakona o stečajnom postupku (Sl. glasnik RS br. 84/04 i 85/05), Nacionalnog standarda br. 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika (Sl. glasnik RS br.43/05) i Saglasnosti Odbora poverilaca od 21.12.2010. godine stečajni upravnik stečajnog dužnika:

AD„Novotrans“ u stečaju iz Novog Sada,
 ul.Kisački put br.1
O G L A Š A V A
Prodajustečajnog dužnika kao pravnog lica
 javnim nadmetanjem
Predmet prodaje je stečajni dužnik A.D. «NOVOTRANS» u stečaju, Novi Sad,  (mat. br. 08172048) kao pravno lice sa najznačajnijom imovinom koju čini :
A) Objekti u vlasništvu stečajnog dužnika izgrađeni na kat. parceli br. 3850/8, površina parcele 2 ha 60 ari 45 m2, upisanoj u Listu nepokretnosti br.19816 k.o. Novi Sad 1 i to:
 - knjižno vlasništvo:
1.zgrada broj 4. – Ostale zgrade što u prirodi predstavlja elektro-servis ukupne površine 76 m2
2.zgrada broj 5. - Ostale zgrade – što u prirodi predstavlja zgradu portirnice ukupne površine 12,00m.
-vanknjižno vlasništvo :
1. Objekat površine 180,00 m2, koji u prirodi predstavlja limarsku radionicu
2. Objekat površine 900 m2 i visine cca. 9,5 m koji u prirodi predstavlja veliku servisnu radionicu
3. Objekat koji se nalazi uz veliku servisnu radionicu, visine cca.8,00m, koji u prirodi predstavlja bravarsku radionica površine 255,00m2
Преузмите оглас у целости
Стечај

НОВОТРАНС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Управљање некретнинама за накнаду

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива