„Mileševo"a.d. u stečaju oglašava prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda

20. дец. 2010.

Na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Užicu St. br. 23/09 od 04.09.2009. godine, zaključka Trgovinskog suda u Užicu St. br.23/09 od 21.10.2009. godine, saglasnosti Skupštine poverilaca od 01.09.2010. godine,u skladu sa članovima 109. 110. i 111. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 43/2005)

 
Štamparsko i izdavačko preduzeće „Mileševo“a.d. u stečaju
Prijepolje, Valterova 11
OGLAŠAVA
prodaju imovine javnim prikupljanjem ponuda
 
Predmet prodaje predstavlja imovina koju čine sledeće celine:
 
CELINA BR. 1 koja obuhvata:
 
    vanknjižno pravo svojine nazgradi štamparije u Prijepolju, Ul. Valterova br. 11, koja ima ukupnu korisnu površinu od 150 m2 i izgrađena je bez građevinske i upotrebne dozvole i bez rešenih imovinsko pravnih odnosa na tuđem zemljištu (katastarskoj parceli broj 519 KO Prijepolje, na kojoj je prema izvodu iz posedovnog lista br. 2831 KO Prijepolje kao korisnik upisan „Javor“ a.d. Prijepolje) i
    opremu prema specifikaciju u prilogu prodajne dokumnetacije
 
Procenjena vrednost:6.055.601,00 dinara
Depozit: 1.211.120,20 dinara
 
 
CELINA BR. 2 koja obuhvata zalihe štamparskog papira, trgovačke robe i gotovih proizvoda, sve prema specifikaciji u prilogu prodajne dokumentacije.
 
Procenjena vrednost: 451.759,30dinara
Depozit: 90.352,00 dinara
Преузмите оглас у целости
Стечај

Штампарско и издавачко предузеће МИЛЕШЕВО Д.П. ПРИЈЕПОЉЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пријепоље

Делатност:

Услуге припреме за штампу

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива