Izmena br. 1 Javnog poziva za kupovinu imovinske celine Gramšijeva br 1 ,Beograd iz sastava IKARBUS ad Beograd – Zemun

15. дец. 2010.

 Na osnovu ovlašćenja iz tačke 9. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu «Politika» dana 06.12.2010. godine (u daljem tekstu «Javni poziv»),

 
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
(u daljem tekstu «Agencija»)
objavljuje:
 
IZMENEbr. 1 JAVNOG POZIVA
 
ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU ZA KUPOVINU IMOVINSKE CELINE GRAMŠIJEVA BR. 1 BEOGRAD,IZ SASTAVA IKARBUS a.d.Beograd – Zemun – u restrukturiranju
 
Šifra prodaje:
R-241210-3408
 
1.      Javni pozivzaučešće naJavnom nadmetanju za kupovinu imovinske celine Gramšijeva br. 1, Beograd, iz sastava Ikarbus a.d. Beograd – Zemun – u restrukturiranju, objavljen dana 06.12.2010. godine u dnevnom listu «Politika», menja se u delu koji se odnosi na rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju.
 
2.      Menja se tačka 7. Javnog poziva tako da glasi:
 
«Rok za podnošenje prijave za učešće na javnom nadmetanju ističe 16.12.2010. godine u 16:30 časova. Prijave se podnose Agenciji za privatizaciju u zatvorenoj koverti sa natpisom:
 
 
PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANjU R-241210
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
KANCELARIJA 415 IV SPRAT, TERAZIJE 23, 11000 BEOGRAD
 
Ukoliko na koverti stoji ime Predmeta prodaje ili puna šifra prodaje, prijava će biti odbačena. Prijava za učešće se popunjava na posebnom obrascu, koji je sastavni deo Prodajne dokumentacije i mora da sadrži podatke date u Uputstvu učesnicima, dokaz o uplati depozita i broj računa za vraćanje depozita. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Komisija za sprovođenje prodaje najkasnije dva radna dana pre održavanja javnog nadmetanja obavestiće sve podnosioce prijava za učešće o odobravanju njihovih prijava».
 
3. Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива