Neuspešna prodaja stečajnog dužnika Industrija tepiha Ivanjica, iz Ivanjice

Dana 19.11.2010. godine, u prostorijama stečajnog upravnika Agencije za privatizaciju RS, u Beogradu, Terazije br. 23, sa početkom u 12:15 časova, održana je prodaja imovine stečajnog dužnika DP „INDUSTRIJA TEPIHA IVANjICA“ u stečaju iz Ivanjice, metodom javnog prikupljanja pisanih ponuda, po oglasu o prodaji objavljenom dana 18.10.2010. godine.

 
Rezime prodaje:
 
Celina
Opis imovine
 
Procenjena
vrednost
imovine
(dinara)
 
Ponuđena cena
(dinara)
 
  1.  
Nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika, koja se prodaje kao jedinstvena prodajna celina, koja obuhvata poslovno-proizvodne pogone «Itison» i «Klasika» na Bukovici. Navedeni pogoni obuhvataju ukupno 19 objekata, od kojih je 16 objekata uknjiženo u listu nepokretnosti br. 623 KO Dubrava, kao društvena svojina D.P. „Industrija tepiha Ivanjica“, obim udela 1/1, dok preostala 3 objekta nisu uknjiženi. U objektima se nalazi oprema za proizvodnju klasičnih tepiha i itisona koja se prodaje zajedno sa objektima. Pored objekata i opreme, predmet prodaje je i zemljište koje čini k.p.br. 157 KO Dubrava, ukupne površine od 4.34.16 ha, po vrsti građevinsko zemljište izvan građevinskog područja, koje je upisano u listu nepokretnosti br. 623 KO Dubrava, kao društvena svojina D.P. „Industrija tepiha Ivanjica“, obim udela 1/1.
272.271.904
54.500.000
„DAREX“ DOO, Beograd
 
S obzirom da je ponuđena cena za navedenu imovinu, bila niža od 50% od procenjene likvidacione vrednosti predmetne imovine, to je Odbor poverilaca odmah nakon izvršene prodaje održao sednicu, na kojoj je doneo Odluku kojom se NE PRIHVATA ponuda ponuđača „DAREX“ DOO, Beograd za kupovinu imovine stečajnog dužnika.
 
U tom smislu prodaja predmetne imovine je proglašena NEUSPEŠNOM.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива