IMK " 29 NOVEMBAR " AD u stečaju oglašava prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem

01. нов. 2010.

IMK " 29 NOVEMBAR " AD u stečaju iz Suboticeul. Tolminska br. 35

OGLAŠAVA

Prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem

Predmet prodaje je pravno lice IMK „ 29 Novembar" AD u stečaju Subotica ( mat. br. 08048754 )

Na osnovu Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Subotici, broj predmeta St.br. 50/2010 veza 12/2009 od 02.09.2009. godine i Saglasnosti Odbora poverilaca od 15.10.2010. godine, a u skladu sa članovima 109, 110. 111. i 112. Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 84/2004) i Nacionalnim standardom broj 5 o načinu i postupku unovčenja imovine stečajnog («Službeni glasnik Republike Srbije» broj 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

 
IMK " 29 NOVEMBAR " AD  u stečaju iz Suboticeul. Tolminska br. 35
 
OGLAŠAVA
 
Prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem
 
Predmet prodaje je pravno lice IMK 29 Novembar” AD u stečaju Subotica ( mat. br. 08048754 ), sa najznačajnijom imovinom koju čini :
 
I  Nepokretna imovina na više lokacija :
 •  Industrijski kompleks na adresi Tolminska 35, Subotica, izgrađen na kat. parcelibr.36916, evidentirane u zemljišnim knjigama KO Donji Grad, ZK uložak br.39.
 • Kompleks sa silosima, mešaonom stočne hrane i pomoćnim objektima na adresi    kalinova 1 – Čorda Jaraš, izgrađeni na kat.par.br.16587, evidentirane u LN 3078 KO Horgoš
 • Upravna zgrada i kancelarija kooperacije, na adresi Subotička 1, izgrađene na kar.par.br.343, poljoprivredna apoteka i mašinske radionice sa šupama za smeštaj mašina na adresi Adi Endrea 12, izgrađeni na kat.par. br. 2719, mlin na adresi Bratstva – jedinstva 2, izgrađen na kat.par. br. 346, benzinska pumpa na adresi Kanjiški put 2/a, izgrađena na kat.par. 2722, zgrada za otkup stoke na adresi Trudbenički put 9, izgrađena na kat.par. br. 1733, a sve u mestu Male Pijace, evidentirane u LN 2368 KO Male Pijace
 • Zemljište u drštvenoj svojini u ukupnoj površini od 73ha 98a 61m2 evidentirano u ZK uložak br.39 KO Donji Grad, ZK uložak br.786 KO Donji Grad, ZK uložak br.1748 KO Donji Grad i  u LN br.2368 KO Male Pijace.
 •  Maloprodajni objekti u Subotici, Bačkoj Topoli, Paliću i Čantaviru
 
II  Mašine, postrojenja i oprema
 • Mašine, postrojenja i oprema prema popisu od 11.05.2009. od koje najznačajniji deo čini:
 • linija klanja, instalisanih kapaciteta 1.500 kom.svinja dnevno i 200 kom.junadi/goveda dnevno
 • linija za proizvodnju polutrajnih i trajnih kobasica kapaciteta 1.200 tona/mesečno
 • linija za proizvodnju trajnih i polutrajnih suvomesnatih proizvoda kapaciteta 560 tona /mesečno
 • linija za proizvodnju polutrajne i trajne konzerve, gotovih jela i masti kapaciteta 1.100 tona/mesečno, i dr.
 
III Potraživanja i prava
 
 • Potraživanja i prava na dan 11.05.2009. od kojih najznačajniji deo čini sporno pravo na osnovu prava svojine na imovini evidentiranoj u Republici Hrvatskoj na adresi Tomašićeva br.4, Zagreb u površini od 40 m2 i Centar male privrede « Savica-Šanci» KO Žitnjak, Zagreb u površini od 382,3 m2
 
 
Početna cena je: 534.031.500,00 dinara                            Depozit je: 213.612.600,00 dinara
Преузмите оглас у целости
ИМК 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ИНДУСТРИЈА МЕСА И КОНЗЕРВИ 29. НОВЕМБАР АД СУБОТИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива