Prodat deo imovine preduzeća "INOX" AD u stečaju, iz Bačkog Petrovca

26. окт. 2010.

    Dana 15.10.2010. godine, održana je prodaja  pokretne imovine stečajnog dužnika «INOX» A.D. U STEČAJU, BAČKI PETROVAC, celina broj 4, a prema oglasu o prodaji metodom neposredne pogodbe uz prikupljanje pismenih ponuda. 

Red.
br.
 
Preduzeće
 
Napomena
(br. celine iz Oglasa)
 
Procenjena vrednost (din)
 
Prodajna cena
(din)
 
Kupac
1.     
 
 
 
 
 
«INOX» A.D. U STEČAJU, BAČKI PETROVAC
 
 
celina broj 4 - Zalihe materijala: razne cevi, šipke i kolena od prohroma, bakarne i bronzane šipke i cevi, elektromotori i ostale zalihe prema specifikaciji iz prodajne dokumentacije.
 
 
 
 
 
 
 
1.475.427,00
 
 
 
 
 
 
 
450.000,00
DOO «TROGLAV», Temerin
 
 
 Kako je ponuda ponuđača DOO «TROGLAV», Temerin u iznosu od 450.000,00 dinara bila najpovoljnija ponuda, a ista predstavlja 30,50 % od procenjene vrednosti imovine, Komisija je konstatovala, da je s obzirom da je ponuđena cena manja od 50% procenjene vrednosti stečajni upravnik dužan da pre prihvatanja takve ponude zatraži saglasnost Odbora poverilaca.
 
Dana 26.10.2010. godine, Odbor poverilaca je stečajnom upravniku dostavio Odluku donetu 25.10.2010. godine, kojom daje saglasnost na prodaju imovine stečajnog dužnika označene kao celina br. 4 u Oglasu o prodaji po ceni od 450.000,00 dinara kupcu DOO «TROGLAV», Temerin.
 
U skladu sa navedenim, Komisija za sprovođenje prodaje proglasila je prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika, označene kao celina br. 4 u Oglasu o prodaji, USPEŠNOM.
 
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива