Ispravka oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika ŠTAMPARIJA "RUJNO" A.D. U STEČAJU UŽICE, LjUBE STOJANOVIĆA BR. 5 javnim nadmetanjem

24. јун. 2010.
Dana 01.06.2010. godine, objavljen je oglas o prodaji javnim nadmetanjem imovine stečajnog dužnika Štamparija "Rujno" a.d. u stečaju iz Užica, na osnovu zaključka Privrednog suda u Užicu St. br. 41/2010 od 04.02.2010. godine.

Stečajni upravnik stečajnog dužnika Štamparija "Rujno" a.d. u stečaju ovim oglasom vrši

I S P R A V K U

Ovog oglasa u stavu 2., u delu koji se odnosi na rok važenja garancije i stavu 7. oglasa, u delu koji se odnosi na rok za uplatu kupoprodajne cene, tako da isti sada glasi:

Stav 2 oglasa:

"Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:

1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 50.000,00 dinara uvećanu za PDV. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 09.00 do 15.00 časova uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika, najkasnije do 25.06.2010. godine;
2. uplate depozit na tekući račun stečajnog dužnika broj 330 – 30000738 - 04 otvoren kod Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (poslednji dan roka za uplatu depozita je 25.06.2010. god.). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično i direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju RS, Terazije 23, VI sprat, soba 610, Beograd, najkasnije do 25.06.2010. godine do 15.00 h po beogradskom vremenu (GMT + 1). Bankarska garancija mora imati rok važenja do 25.08.2010. godine. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana kada je proglašen najboljim ponuđačem, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
3. prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije potpišu Izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita čini sastavni deo prodajne dokumentacije.

Stav 7 oglasa:

"Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 5 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja, pod uslovom da je depozit koji je obezbeđen garancijom uplaćen na račun stečajnog dužnika. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Tek nakon uplate kupoprodajne cene od strane kupca i nakon dobijanja potvrde od strane stečajnog dužnika o izvršenoj uplati u celosti, isti stiče pravo na uknjižbu nepokretnosti dok kod pokretne imovine kupac stiče pravo vlasništva momentom uplate kupoprodajne cene."

U ostalim delovima oglas ostaje neizmenjen.
Стечај

ШТАМПАРИЈА РУЈНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, УЖИЦЕ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ужице

Делатност:

Остало штампање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива