Obaveštenje poveriocima subjekta privatizacije "Novi Kolektiv" ad Novi Beograd i njegovog zavisnog preduzeća "Novi Kolektiv - Inženjering" d.o.o. Novi Beograd o ustupanju duga

22. феб. 2010.

Na osnovu člana 3. Ugovora o preuzimanju duga Br. 1-199/10-1272/02 koji je Agencija za privatizaciju zaključila sa Akcijskim fondom dana 18. februara 2010. godine, a u vezi sa članom 28. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima ("Službeni glasnik RS" br. 45/06, 108/07, 126/07 i 60/08), Agencija za privatizaciju


OBAVEŠTAVA

poverioce subjekta privatizacije "Novi Kolektiv" ad Novi Beograd i njegovog zavisnog preduzeća "Novi Kolektiv - Inženjering" d.o.o. Novi Beograd
o ustupanju duga

 1. Akcijski fond (u daljem tekstu: Fond) je preuzeo ukupan dug Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) prema poveriocima koji su otpustili dug (u daljem tekstu: poverioci) prema subjektu privatizacije "NOVI KOLEKTIV" ad Novi Beograd i njegovom zavisnom preduzeću "NOVI KOLEKTIV - INŽENjERING" doo Novi Beograd (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).
 2. Poverioci subjekta privatizacije i njegovog zavisnog preduzeća su:

  - Poreska uprava;
  - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda;
  - PD Elektrodistribucija Beograd;
  - Fond za finansiranje i izgradnju stanova solidarnosti Beograd;
  - JKP Beogradske elektrane;
  - JKP Beogradski vodovod i kanalizacija;
  - JKP Gradska čistoća Beograd;
  - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Republička direkcija za vode;
  - Narodna banka Srbije;
  - JP Srbijašume Beograd;
  - PD za distribuciju električne energije "Elektrodistribucija Beograd" d.o.o.;
  - JP Službeni glasnik Beograd;
  - NIS a.d. Novi Sad, NIS Petrol Beograd;
  - M.D.S. d.o.o. Beograd;
  - GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD;
  - Samostalna autoprevoznička radnja "Jošanović Ilija" Beograd;
  - Danica Spasić;
  - Gordana Đorđević;
  - Ilija Čabrić;
  - Mijodrag Ignjatović;
  - Zagorka Tomić;
  - Radio Integral.
 3. Fond je preuzeo dug na način i pod uslovima koji su utvrđeni u ugovoru o namirenju potraživanja ili u specifikaciji poreskog potraživanja ili u zapisniku o utvrđenom potraživanju ili u drugom osnovu za namirenje duga, saglasno članu 20. Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima.
 4. Agencija se oslobodila obaveze prema poveriocima subjekta privatizacije ustupanjem duga Fondu.
 5. Ovo obaveštenje objavljuje se u dnevnom listu "Politika" i na internet stranici Agencije.

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ НОВИ КОЛЕКТИВ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Локација:

Београд

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива