Izmena objavljenog oglasa

19. нов. 2009.
Dana 15.11.2009. godine objavljen Oglas o prodaji stečajnog dužnika AD"Novotrans" u stečaju iz Novog Sada kao pravnog lica drugim javnim nadmetanjem
Ovim Oglasom se

VRŠI IZMENA OBJAVLjENOG OGLASA
u sledećem delu:

1. uplate depozit u iznosu od 49.627.200,00 dinara na tekući račun stečajnog dužnika broj: 355-1081144-85 kod Vojvođanske banke ad Novi Sad (rok za uplatu depozita je 08.12.2009. godine) ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za dostavu garancije je 08.12.2009. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere isključivo lično/direktno mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, 6 sprat, soba broj 610, Beograd, najkasnije do 08.12.2009. godine do 16:30 časova po beogradskom vremenu (GMT+1), dok se kopija dostavlja povereniku Agencije za privatizaciju zajedno sa Obrascem prijave. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 15.01.2010. godine. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
Стечај

НОВОТРАНС ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Управљање некретнинама за накнаду

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива