Saopštenje sa 33. javne aukcije održane 27.12.2002.

27. дец. 2002.
Dana 27.12.2002. godine, u organizaciji Agencije za privatizaciju, održana je 33. po redu javna aukcija. Na aukciji su prodata sledeća preduzeća:

 1. DP UZOR, Valjevo
  Pocetna cena: 9.900.000,00 din. | Prodajna cena: 31.000.000,00 din.
  Kupac: Ljiljana Savić
 2. DP HLADNjAČA, Pirot
  Pocetna cena: 6.594.000,00 din. | Prodajna cena: 40.000.000,00 din.
  Kupac: Boban Mijalković
 3. DP JEDINSTVO, Arilje
  Pocetna cena: 13.536.000,00 din. | Prodajna cena: 64.000.000,00 din.
  Kupac: Aleksandar Ivanović
 4. DP GLUTIN, Padinska Skela
  Pocetna cena: 4.167.000,00 din. | Prodajna cena: 55.000.000,00 din.
  Kupac: "PKB VIZELj"
 5. DP CVEĆAR, Leskovac
  Pocetna cena: 3.253.000,00 din. | Prodajna cena: 3.253.000,00 din.
  Kupac: Slobodan Janković
 6. DP NAPREDAK, Obrenovac
  Pocetna cena: 2.449.000,00 din. | NEUSPEŠNA
 7. DP MINOS, Gornji Milanovac
  Pocetna cena: 3.060.000,00 din. | Prodajna cena: 3.060.000,00 din.
  Kupac: Veselin Veljić – konzorcijum
 8. DP POŽAREVAC-PROMET, Požarevac
  Pocetna cena: 7.544.000,00 din. | Prodajna cena: 7.544.000,00 din.
  Kupac: Rodić Market
 9. AD INŽENjERINGPROMET, Ub
  Pocetna cena: 5.606.000,00 din. | Prodajna cena: 17.700.000,00 din.
  Kupac: Mladen Marić
 10. DP NIKOLINCI, Nikolinci
  Pocetna cena: 5.821.000,00 din. | Prodajna cena: 12.600.000,00 din.
  Kupac: Čoloka Kornel
 11. DP MIP, Požarevac
  Pocetna cena: 53.570.000,00 din. | NEUSPEŠNA
 12. DP TIV INTERNACIONAL, Vranjska Banja
  Pocetna cena: 5.347.000,00 din. | Prodajna cena: 5.347.000,00 din.
  Kupac: Apostolos Mitinzis
 13. AD NIŠ, Niš
  Pocetna cena: 59.741.000,00 din. | OTKAZANA
 14. DP 7. JULI, Mala Plana
  Pocetna cena: 15.015.000,00 din. | Prodajna cena: 196.000.000,00 din.
  Kupac: Dragoljub Vasiljević – konzorcijum
 15. DP FIMA, Mionica
  Pocetna cena: 5.228.000,00 din. | Prodajna cena: 21.000.000,00 din.
  Kupac: Nikola Pešić
 16. DP EMPA, Aleksinac
  Pocetna cena: 16.467.000,00 din. | Prodajna cena: 16.467.000,00 din.
  Kupac: "ALSTAR" DOO
 17. DP SLOBODA-TARA, Bajina Bašta
  Pocetna cena: 9.305.000,00 din. | NEUSPEŠNA
 18. DP HIDROINVEST, Beograd
  Pocetna cena: 1.332.000,00 din. | Prodajna cena: 1.332.000,00 din.
  Kupac: "IDEA" AD
 19. DP AEROKLIMA, Beograd
  Pocetna cena: 975.000,00 din. | Prodajna cena: 11.100.000,00 din.
  Kupac: Zdravko Kuljić
 20. AD MORAVAMERMER, Beograd
  Pocetna cena: 1.464.000,00 din. | Prodajna cena: 34.000.000,00 din.
  Kupac: Momčilo Mandić
 21. DP BEOGRAD-KOOP, Beograd
  Pocetna cena: 1.159.000,00 din. | Prodajna cena: 1.159.000,00 din.
  Kupac: Željko Glumac – konzorcijum
 22. DP GRADNjA ZEMUN, Beograd
  Pocetna cena: 231.000,00 din. | Prodajna cena: 6.100.000,00 din.
  Kupac: Žarko Petrović - konzorcijum
 23. DP DEKARBONIZACIJA, Beograd
  Pocetna cena: 401.000,00 din. | Prodajna cena: 401.000,00 din.
  Kupac: Bogosava Živković
 24. DP LIDO, Beograd
  Pocetna cena: 2.211.000,00 din. | Prodajna cena: 24.000.000,00 din.
  Kupac: Slobodan Janković
 25. DP ZLATIBORKA RO, Užice
  Pocetna cena: 1.238.000,00 din. | Prodajna cena: 1.238.000,00 din.
  Kupac: Vesna Bogdanović - konzorcijum
 26. DP GRAFIKA, Pirot
  Pocetna cena: 3.257.000,00 din. | Prodajna cena: 3.257.000,00 din.
  Kupac: Dejan Tošić - konzorcijum

Архива

Друштвено предузеће за израду модне конфекције УЗОР

Локација:

Ваљево

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

Друштвено предузеће за прераду воћа ХЛАДЊАЧА

Локација:

Пирот

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

Трговинско предузеће за промет робе на велико и мало са по ЈЕДИНСТВО

Локација:

Ариље

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Стечај

Ветеринарска установа за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла ГЛУТИН, Београд, Падинска Скела

Локација:

Падинска Скела

Делатност:

Производња готове хране за домаће животиње

Архива

Друштвено предузеће за производњу цвећа и украсног биља ЦВЕЋАР

Локација:

Лесковац

Делатност:

Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

Акционарски фонд

Друштвено предузеће штампарија и књиговезница НАПРЕДАК

Локација:

Обреновац

Делатност:

Остало штампање

Архива

Друштвено предузеће за производњу и регенерацију железничког прибора МИНОС

Локација:

Горњи Милановац

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Архива

Друштвено трговинско предузеће ПОЖАРЕВАЦ-ПРОМЕТ експорт-импорт

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом

Архива

NŽENJERINGPROMET AKCIONARSKO DRUŠTVO, UB

Локација:

Уб

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Акционарски фонд

Друштвено пољопривредно предузеће НИКОЛИНЦИ

Локација:

Николинци

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ Месна индустрија МИП ДП ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

Архива

Друштвено предузеће ТИВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ

Локација:

Врањска Бања

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

Предузеће за производњу и промет грађевинског материјала 7. ЈУЛИ са п.о.

Локација:

Мала Плана

Делатност:

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

Архива

Фабрика изолационог материјала и амбалаже ФИМА друштвено предузеће

Локација:

Мионица

Делатност:

Производња предмета од пластике за грађевинарство

Стечај

Електроиндустријско и монтажно производно друштвено предузеће ЕМПА АЛЕКСИНАЦ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Алексинац

Делатност:

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

Стечај

Предузеће за производњу апарата за домаћинство СЛОБОДА-ТАРА БАЈИНА БАШТА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Производња електричних апарата за домаћинство

Архива

Друштвено предузеће за инжењеринг и монтажу свих врста хидро инсталација и промет техничке робе на велико и мало ХИДРОИНВЕСТ

Локација:

Београд

Делатност:

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО за производњу електро-енергетске опреме БУДУЋНОСТ ДОО ВАЉЕВО

Локација:

Параћин

Делатност:

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива