Ispravka oglasa o prodaji imovine stečajnog dužnika DP "DRINA" u stečaju iz Loznice, Ul. Kneza Miloša br. 15 javnim nadmetanjem

24. апр. 2008.
Dana 19.04.2008. godine, objavljen je oglas o prodaji javnim nadmetanjem imovine stečajnog dužnika DP "DRINA" u stečaju iz Loznice, Ul. Kneza Miloša br. 15, na osnovu Zaključka stečajnog sudije Trgovinskog suda u Valjevu od 08.06.2006. godine, broj predmeta St.br. 102/05.

Stečajni upravnik stečajnog dužnika DP "DRINA" u stečaju iz Loznice, Ul. Kneza Miloša br. 15 ovim oglasom vrši

I S P R A V K U


Ovog oglasa u stavu 2. i 3. oglasa, koji sada glasi:

Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 20.000,00 dinara zasvaku celinu. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 9,oo do 14,oo časova u prostorijama stečajnog dužnika najkasnije do 12.05.2008. god.;
  2. uplate depozit, na tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-240606-35 kod "INTESA" banke, Filijala Loznica ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je 12.05.2008.godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, orginal iste se radi provere mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju, Terazije 23, 6 sprat, Beograd, najkasnije do 12.05.2008.godine do 16.30 h časova, dok se kopija dostavlja povereniku Agencije za privatizaciju zajedno sa Obrascem prijave. U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi Kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana javnog nadmetanja, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
  3. potpišu izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita. Izjava čini sastavni deo prodajne dokumentacije.


Nakon uplate depozita a najkasnije 5 dana pre održavanja javnog nadmetanja, potencijalni kupci, radi pravovremene evidencije, moraju predati obrazac prijave za učešće povereniku Agencije za privatizaciju i izjavu o gubitku prava na vraćanje depozita povereniku Agencije za privatizaciju.

U ostalim delovima oglas ostaje neizmenjen.

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ДРИНА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛОЗНИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лозница

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива