Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 11.10.2007. u Beogradu

07. сеп. 2007.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće JUGOSLAVIJA KOMERC, BEOGRAD
 2. Društveno preduzeće ŽITOMLIN sa p.o., JAGODINA
 3. AD za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge TEHNO-DUNAV, KLADOVO
 4. Društveno preduzeće za pretovar, prevoz i uskladištenje robe TRANSPORT-ZEMUN, BEOGRAD
 5. Društveno trgovinsko preduzeće ZVEZDARA-AVALA, BEOGRAD
 6. Društveno preduzeće za promet robe na malo i veliko MERKUR-PROMET, BEOGRAD
 7. Društveno preduzeće za preradu žitarica i proizvodnju hleba i peciva MAKOVICA sa p.o., MLADENOVAC
 8. Društveno trgovinsko preduzeće MLAVA, PETROVAC
 9. Poljoprivredno društveno preduzeće KOCELjEVA, KOCELjEVA
 10. Preduzeće za trgovinu na veliko i malo DUVANPROMET D.O.O., NIŠ
 11. Društveno ugostiteljsko preduzeće BOR, BOR
 12. Preduzeće za proizvodnju betonskih stubova, trafostanica i pratećih elemenata za izgradnju i održavanje elektroenergetskih objekata ELEKTROIZGRADNjA d.o.o., BAJINA BAŠTA
 13. KOSOVOPROJEKT Društveno preduzeće za studije, energetiku, merenje i projektovanje SEMP, BEOGRAD
 14. IRC NIC, UŽICE
 15. KOSOVOPROJEKT Društveno preduzeće za inženjering i projektovanje PROJEKTOVANjE, BEOGRAD
 16. Trgovinsko knjižarsko akcionarsko društvo PROSVETA, ČAČAK
 17. Društveno preduzeće za promet tekstila, nameštaja i obuće na veliko i malo TEKSTIL PROMET, LESKOVAC
 18. Vodoprivredno hidrograćevinsko društveno preduzeće HIDROGRADNjA I EROZIJA, POŽAREVAC
 19. Društvo sa ograničenom odgovornošću DVADESETPRVI MAJ - LIVNICA RALjA, RALjA
 20. BORA KEČIĆ-PRETOVAR preduzeće za transportno pretovarne usluge i trgovinu, SMEDEREVO
 21. Društveno preduzeće za ugostiteljstvo,turizam i trgovinu PALAS, JAGODINA
 22. Preduzeće za trgovinu ANGROPROMET eksport-import, deoničarsko društvo u mešovitoj svojini sa po, NIŠ

Преузмите
Акционарски фонд

AKCIONARSKO DRUŠTVO YUGOSLAVIA COMMERCE, BEOGRAD (SAVSKI VENAC)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на велико одећом и обућом

Стечај

АД ЖИТОМЛИН ЈАГОДИНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Јагодина

Делатност:

Производња млинских производа

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ТЕХНО-ДУНАВ, КЛАДОВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кладово

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Стечај

TRANSPORT ZEMUN AD

Локација:

Београд

Делатност:

Манипулација теретом

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ ТЕКСТИЛОМ И МЕШОВИТОМ РОБОМ ЗВЕЗДАРА-АВАЛА, БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама

Стечај

МЕРКУР-ПРОМЕТ АД БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ПРЕРАДУ ЖИТАРИЦА И ПРОИЗВОДЊУ ХЛЕБА И ПЕЦИВА МАКОВИЦА АД МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Младеновац

Делатност:

Производња млинских производа

Акционарски фонд

ТРГОВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МЛАВА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВУЧАК

Локација:

Вучак

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

Стечај

ПОЉОПРИВРЕДНО ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОЦЕЉЕВА СА ПО КОЦЕЉЕВА - СТЕЧАЈУ

Локација:

Коцељева

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ДУВАНПРОМЕТ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама

Акционарски фонд

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТРГОВИНУ И ТУРИЗАМ БОР БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Хотели и сличан смештај

Акционарски фонд

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНСКИХ СТУБОВА, ТРАФОСТАНИЦА И ПРАТЕЋИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА ДОО, БАЈИНА БАШТА

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Изградња електричних и телекомуникационих водова

Стечај

КОСОВОПРОЈЕКТ ДОО ЗА СТУДИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКУ, МЕРЕЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СЕМП, БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

ИРЦ НИЦ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО УЖИЦЕ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Ужице

Делатност:

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ТЕКСТИЛА, НАМЕШТАЈА И ОБУЋЕ НА ВЕЛИКО И МАЛО ТЕКСТИЛПРОМЕТ ДП ЛЕСКОВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лесковац

Делатност:

Трговина на велико текстилом

Стечај

ВОДОПРИВРЕДНО ХИДРОГРАЂЕВИНСКО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ХИДРОГРАДЊА И ЕРОЗИЈА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ПОЖАРЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ МЕТАЛОГРАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА И АЛАТА МЕТАЛНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ВРБАС, СИВЧ ЈОВГЕНА ББ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива