Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 08.06.2006. u Beograd

05. мај. 2006.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
 1. Društveno preduzeće INSA - Industrija satova, sa p.o., BEOGRAD
 2. Društveno preduzeće za proizvodnju i obradu duvana i lekovitog bilja BAJINOVAC, BAJINA BAŠTA
 3. Društveno preduzeće fabrika signalnih uređaja FSU, BEOGRAD
 4. Društveno preduzeće za dubinska istraživanja, bušenja i druga geološka istraživanja DIB-KNjAŽEVAC, KNjAŽEVAC
 5. Akcionarsko društvo NAPREDAK za promet robe, KOVIN
 6. Montersko-instalatersko i metaloprerađivačko preduzeće ZMAJ, SMEDEREVO
 7. Društveno preduzeće za prevoz robe u drumskom saobraćaju KUČAJ-TRANS, ZAJEČAR
 8. Društveno preduzeće za transport, unutrašnju i spoljnu trgovinu DUNAV, LEŠTANE
 9. Akcionarsko društvo izdavačko preduzeće VUK KARADžIĆ, PARAĆIN
 10. Društveno preduzeće BETONjERKA, ČAČAK
 11. Društveno preduzeće za proizvodnju opreme LEMIND-TEHNOMAŠINA, LESKOVAC
 12. IKP INICIJAL, BEOGRAD
Преузмите
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНСА ИНДУСТРИЈА САТОВА БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

Акционарски фонд

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ОБРАДУ ДУВАНА И ЛЕКОВИТОГ БИЉА БАЈИНОВАЦ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, БАЈИНА БАШТА

Локација:

Бајина Башта

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

ФСУ АД БЕОГРАД (ЗЕМУН)

Локација:

Београд

Делатност:

Производња остале електричне опреме

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗА ДУБИНСКА ИСТРАЖНА БУШЕЊА И ДРУГА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ДИБ-КЊАЖЕВАЦ КЊАЖЕВАЦ, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Књажевац

Делатност:

Испитивање терена бушењем и сондирањем

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НАПРЕДАК ЗА ПРОМЕТ РОБЕ, КОВИН- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ковин

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Акционарски фонд

МОНТЕРСКО ИНСТАЛАТЕРСКО И МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗМАЈ ДОО, СМЕДЕРЕВО

Локација:

Смедерево

Делатност:

Остали инсталациони радови у грађевинарству

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ РОБА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ КУЧАЈ ТРАНС ЗАЈЕЧАР, РТАЊСКА 7 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРАНСПОРТ, УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ДУНАВ СА ПО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Лештане

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ВУК КАРАЏИЋ ПАРАЋИН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Параћин

Делатност:

Остала издавачка делатност

Архива

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕТОЊЕРКА ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЛЕМИНД-ТЕХНОМАШИНА ЛЕСКОВАЦ, СТАНОЈА ГЛАВАША 26

Локација:

Лесковац

Делатност:

Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

Архива

ИНИЦИЈАЛ ИЗДАВАЧКО КЊИЖАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (СТАРИ ГРАД) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива