Obaveštenje za 127. javnu aukciju koja će se održati 21.10.2004. godine u Beogradu

20. окт. 2004.
U četvrtak, 21.10.2004. godine, sa početkom u 11 časova, u organizaciji Agencije za privatizaciju na adresi: Terazije 23, drugi sprat, Velika sala održaće se 127-a Javna aukcija sledećih društvenih preduzeća:
 1. GP RAD, Vrnjačka Banja
 2. AD TIMOK, Negotin
 3. DP TEHNOKOOP, Beograd
 4. DP PALILULA, Beograd
 5. DP CENTROSREM-PROMET, Stara Pazova
 6. DP ARUS, Beograd
 7. AD ZORKA-ZAŠTITA BILjA, Šabac
 8. DOO ELID, Donji Dušnik
 9. DP ČAČAK, Čačak
 10. DP SAVREMENI DOM, Kruševac
 11. DP JUGOPREVOZ-UGOPROMET, Čačak
 12. DP BEOTRANS, Beograd
 13. DP VELKO, Petrovac
 14. DP LIVAC, Ražanj
 15. DP VRONSKI, Ražanj

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ РАД АД, ВРЊЦИ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу грађевинског материјала Тимок Неготин

Локација:

Неготин

Делатност:

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ ТЕХНОКООП АД БЕОГРАД (ВРАЧАР)- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ ПАЛИЛУЛА БЕОГРАД,ВАТРОСЛАВА ЛИСИНСКОГ 6-8 - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Производња осталих предмета

Акционарски фонд

ЦЕНТРОСРЕМ ПРОМЕТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ, СТАРА ПАЗОВА

Локација:

Стара Пазова

Делатност:

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ АРУС ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ДОО, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност агенција за некретнине

ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗОРКА-ЗАШТИТА БИЉА ШАБАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Шабац

Делатност:

Производња пестицида и хемикалија за пољопривреду

Архива

Електроиндустрија ЕЛИД ДОО Доњи Душник

Локација:

Доњи Душник

Делатност:

Производња остале електричне опреме

Акционарски фонд

ФАБРИКА ОПРУГА ЧАЧАК АД ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

Стечај

ДРВНО ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ САВРЕМЕНИ ДОМ АД КРУШЕВАЦ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Резање и обрада дрвета

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ ЈУГОПРЕВОЗ-УГОПРОМЕТ КРАГУЈЕВАЦ

Локација:

Чачак

Делатност:

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ БЕОТРАНС БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Београд

Делатност:

Друмски превоз терета

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВЕЛКО, ВЕЛИКО ЛАОЛЕ

Локација:

Петровац

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

Архива

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО ХРАНОМ, ПИЋИМА И ДУВАНОМ ЛИВАЦ ДОО, КРУШЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном

Стечај

МОДНА КОНФЕКЦИЈА ВРОНСКИ РАЖАЊ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ражањ

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива