Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 15.07.2004. u Beogradu

04. јун. 2004.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/2001 i 18/2003), i člana 5. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 45/2001; 45/2002 i 19/2003), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeća preduzeća:
  1. Društveno preduzeće za građevinsko-zanatske radove STARI GRAD, ČAČAK
  2. DP za proizvodnju montažu industrijske opreme po sistemu inženjeringa MINELOPREMA, PANČEVO
  3. Društveno preduzeće auto kuća REMONT, POŽAREVAC
  4. Društveno preduzeće AUTOVENTIL, UŽICE
  5. Društveno preduzeće za stručno obrazovanje, obuku kadrova i istraživačko-razvojni rad SAVA sa p.o., LAZAREVAC
  6. Društveno građevinsko preduzeće KAZIMIR VELjKOVIĆ, KRAGUJEVAC
  7. Društveno preduzeće za proizvodnju hleba i peciva ŠUMADIJA, VRNjAČKA BANjA
Преузмите
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ СТАРИ ГРАД ЧАЧАК

Локација:

Чачак

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

МИНЕЛОПРЕМА / ФЕРОМОНТ ОПРЕМА
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ, ПРОДАЈУ И МОНТАЖУ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ПРОЦЕСНЕ, ТЕРМОТЕХНИЧКЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И ПОСТРОЈЕЊА ПО СИСТЕМУ ИНЖЕЊЕРИНГА ФЕРОМОНТ ОПРЕМА, ПАНЧЕВО

Локација:

Панчево

Делатност:

Производња металних конструкција и делова конструкција

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУТО КУЋА РЕМОНТ ПОЖАРЕВАЦ, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 6

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Одржавање и поправка моторних возила

Архива

АУТОВЕНТИЛ АД УЖИЦЕ

Локација:

Ужице

Делатност:

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ, ОБУКУ КАДРОВА И ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ РАД САВА АД, ЛАЗАРЕВАЦ

Локација:

Лазаревац

Делатност:

Остало образовање

Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ, КРАГУЈЕВАЦ- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крагујевац

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Стечај

ИНДУСТРИЈА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ПЛИМА ВРЊЦИ АД ВРЊАЧКА БАЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Врњачка Бања

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива