Obaveštenje za 100. javnu aukciju koja će se održati 22.12.2003. godine u Novom Sadu

19. дец. 2003.
Agencija za privatizaciju organizovaće u ponedeljak, 22. decembra 2003. godine, sa početkom u 11 časova, 100. javnu aukciju za prodaju društvenih preduzeća. Aukcija će se održati u Novom Sadu, u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina (SPENS).
Na aukciji će biti ponuđena sledeća preduzeća:
 1. AD LIVNICA, Subotica
 2. DP GRADITELj, Šid
 3. AD ISTRA, Kula
 4. DP MEPOL, Vrbas
 5. DP SAVEZNI CENTAR ZA MEHANIZACIJU, Sremski Karlovci
 6. DPP BANATSKI DESPOTOVAC, Banatski Despotovac
 7. AD SLOGA-KONFEKCIJA, Zrenjanin
 8. DPP MAJDAN-RABE, Majdan
 9. DP VOJVOĐANKA, Ruma
 10. DP GRADITELj, Temerin
 11. DP VOJVODINA REKLAM, Novi Sad
 12. DP NAPREDAK, Apatin
 13. AD HALAS JOŽEF, Ada
 14. DP TRIVIT-PEK, Vrbas
 15. AD ELPO-ELEKTROPORCELAN, Novi Sad
 16. DPP STEPA STEPANOVIĆ, Vojvoda Stepa
 17. AD SAOBRAĐAJ, Odžaci
 18. AD AGROOPREMA-ODžACI, Odžaci

Архива

ЛИВНИЦА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЛИВЕЊЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА СУБОТИЦА, МАЈШАНСКИ ПУТ 22 У СТЕЧАЈУ

Локација:

Суботица

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

Архива

ГРАДИТЕЉ ДОО, ШИД

Локација:

Шид

Делатност:

Изградња стамбених и нестамбених зграда

Архива

ФАБРИКА АРМАТУРА ИСТРА АД, КУЛА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кула

Делатност:

Производња осталих славина и вентила

Архива

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА МЕПОЛ АД, ВРБАС - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња амбалаже од пластике

ДРУШТВО С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ САВЕЗНИ ЦЕНТАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ САВЕЗНИ ЦЕНТАР ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ, ЧЕНЕЈ

Локација:

Сремски Карловци

Делатност:

Услужне делатности у гајењу усева и засада

Акционарски фонд

Друштво са ограниченом одговорношћу Банатски Деспотовац, Лазарево

Локација:

Банатски Деспотовац

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО СЛОГА-КОНФЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНФЕКЦИЈЕ И ЈОРГАНА, ЗРЕЊАНИН - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Зрењанин

Делатност:

Производња готових текстилних производа, осим одеће

Архива

ТРОМЕЂА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РАТАРСКУ, СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ УСЛУГЕ, МАЈДАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Мајдан

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Архива

QUIQ DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE RUMA - U STEČAJU

Локација:

Рума

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

ВОЈВОДИНА РЕКЛАМ ДОО, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИСТАНИШТА, СКЛАДИШТА И ХИДРОГРАДЊЕ НАПРЕДАК АД АПАТИН - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Апатин

Делатност:

Изградња хидротехничких објеката

Архива

ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ХАЛАС ЈОЖЕФ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ АДА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ада

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

Акционарски фонд

ТРИВИТ-ПЕК ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА АД, ВРБАС

Локација:

Врбас

Делатност:

Производња хлеба, свежег пецива и колача

Акционарски фонд

ЕЛЕКТРОПОРЦЕЛАН АД, НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

Архива

ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ АД ВОЈВОДА СТЕПА, ЈНА 27

Локација:

Војвода Степа

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

САОБРАЋАЈ
Акционарски фонд

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА, ТУРИЗАМ, ТРГОВИНУ, УГОСТИТЕЉСТВО, РЕМОНТ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ОБУКУ ВОЗАЧА САОБРАЋАЈ, ОЏАЦИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Градски и приградски копнени превоз путника

Архива

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ АГРООПРЕМА-ОЏАЦИ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ОЏАЦИ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

Локација:

Оџаци

Делатност:

Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива