"ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д., у стечају оглашава продају имовине

30. окт. 2015.

јавним прикупљањем понуда

 На основу решења Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 39/2010 од 14.04.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

"ЛОЛА ПРОГРЕС " а.д. у стечају

Рашка, ул. Саватија Милошевића 18-24

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним прикупљањем понуда

Предмет продаје је целина која обухвата следећу непокретну и покретну имовину:

 • Зграда пословних услуга, уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 1, површине у основи 999 м2 (ПР + СП), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 • Зграда за металопрерађивачку индустрију - главна производна хала уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 2, површине у основи 2.804 м2 (ПР), са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на којој се стечајни дужник води као носилац права својине.

 • Зграда за метлопрерађивачку индустрију-надстрешница уз главну производну халу уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 3, површине у основи 1.193 м2 (ПР), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 • Зграда за метлопрерађивачку индустрију -xала бр. 2 уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 4, површине у основи 817 м2 (ПР), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 • Зграда осталих индустријских делатности-магацин - лимарска радионица уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 5, површине у основи 84 м2 (ПР), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 • Зграда осталих индустријских делатности - гасна станица уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 6, површине у основи 30 м2 (ПР), са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на којој се стечајни дужник води као носилац права својине.

 • Помоћна зграда - портирница уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 7, површине у основи 16 м2 (ПР), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу, на којој се стечајни дужник води као држалац.

 • < > уписана у В лист - 1. део листа непокретности бр. 462 КО Рашка као зграда бр. 8, површине у основи 9 м2 (ПР), са правним статусом објекта који има одобрење за употребу, на којој се стечајни дужник води као носилац права својине;

  Опрема и залихе према пописној листи у прилогу продајне документације од којих су најбитнији (радијалана бушилица, портална глодалица ''ЛОЛА'' 30 ЦНЦ, хоризонтална бушилица глодалица БХ-100, хоризонтална бушилица глодалица Б-130 СТЛ, хоризонтална бушилица глодалицa БГ 130 П, кран 10 т, виљушкар '' ЛИТОСТРОЈ '' 5 т, камион ФАП 1620 Б, остала опрема и залихе).

  Напомена: Сви објекти су изграђени на кат. пар. 331/1, уписаној у листу непокретности бр. 462 КО Рашка, површине 1.35.35 ха на којој је стечајни дужник уписан као носилац права коришћења. За објекте под редним бројем 1, 3, 4, 5, 7 поднет је захтев за легализацију. Купац сноси све ризике који се односе на могућност легализације ових објеката.

  Процењена вредност: 234.474.300.00 динара

  Депозит за учешће на јавном прикупљању понуда: 46.894.860,00 динара

  Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Оглас у целости
Стечај

ЛОЛА ПРОГРЕС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО РАШКА- У СТЕЧАЈУ

Локација:

Рашка

Делатност:

Производња машина за обраду метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива