Неуспешна продаја дела имовине ДП "Еко-храна" у стечају, Бољевац

26. окт. 2015.

Дана 26.10.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију - Центра за стечај, одржана је продаја имовине ДП „ЕКО ХРАНА“ у стечају, Бољевaц, улица Ивка Ђоловића број 2, методом јавног прикупљања писаних понуда.

Имајући у виду да, закључно са 19.10.2015. године, није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција за учешће на јавном прикупљању понуда за куповину целина 1 и 3 имовине наведеног стечајног дужника, продаја је проглашена неуспешном.

Напомена

(целина из огласа)

Имовина

Процењена вредност

 (дин)

Понуђена цена

(дин)

Понуђач

Целина 1

НЕПОКРЕТНА ИМОВИНА:

Земљиште укупне површине 614ха46а57,66 м2 и објекти постојећи на истом, врста права - својина, облик својине - друштвена

ПОКРЕТНА ИМОВИНА (метални орман, писаћа машина, монитори и остало).

80.213.491,35

 

неуспела

неуспела

Целина 3

ПОКРЕТНА ИМОВИНА:

 

- Плуг петобразни ИМТ 610.51, модел: равњач (није обртни)

130.000,00

 

неуспела

неуспела

 

 

Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ ЕКО ХРАНА СА ПО БОЉЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Бољевац

Делатност:

Мешовита пољопривредна производња

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива