„ШИК КУЧЕВО" ДОО, у стечају оглашава продају имовине

20. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења Трговинског суда у Пожаревцу СТ.бр. 8/07 од 29.11.2007. године, Закључка стечајног судије Трговинског суда у Пожаревцу Ст.бр. 8/07 од 06.03.2008. године, у складу са чланoвима 109, 110 и 111 Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004 и 85/2005) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005), стечајни управник стечајног дужника

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

 „ШИК КУЧЕВО“ ДОО у стечају, Кучево

 Ул. Боже Димитријевића бр. 4

ОГЛАШАВА

продају имовине јавним надметањем

  Предмет продаје је покретна имовина:

Број

пакета

Предмет продаје

Почетна цена (РСД)

Депозит (РСД)

1

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И ПОЛУПРОИЗВОДИ

Готови производи и полупроизводи по спецификацији      (у продајној документацији) - дрвна индустрија

350.000,00

206.360,00

Оглас у целости
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА ШИК КУЧЕВО ДОО, КУЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Кучево

Делатност:

Производња фурнира и плоча од дрвета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива