ДП "ТЕХНОУНИОН", у стечају оглашава четврту продају имовине

16. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу решења Привредног суда у Нишу, II Ст. 763/2011 од 10.05.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник  Републике Србије бр. 104/2009, 99/2011 и 71/2012) и Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине (Службени гласник Републике Србије бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

ДП "ТЕХНОУНИОН" у стечају, из Гаџиног Хана,

Ул. Вука Караџића бр. 48 (раније улица Маршала Тита бб)

ОГЛАШАВА

четврту продају имовине јавним надметањем

Предмет продаје - имовина као целина

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

 

  1. Грађевински - пословни објекат у Гаџином Хану у улици Вука Караџића број 48, који је у Лист непокретности бр. 1 КО Гаџин Хан уписан као Зграда бр. 1 - Остале зграде, површине у основи 197m² (спратност Пр.), постојећа на КП бр. 3824/1 КО Гаџин Хан.
  2. Припадајућа канцеларијска опрема и инвентар, по спецификацији.

1.234.510,00

685.839,00

Оглас у целости
Стечај

ТЕХНОУНИОН ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКУ И ПРОИЗВОДНУ САРАДЊУ ЗАНАТСТВА И ИНДУСТРИЈЕ ГАЏИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Гаџин Хан

Делатност:

Производња осталих одевних предмета и прибора

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива