ДОО "ПОРЦЕЛАН ЗАЈЕЧАР", у стечају оглашава четврту продају покретне имовине

10. окт. 2015.

јавним надметањем

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.406/2010 од  31.08.2010. године и Закључка Стечајног судије Ст.бр.406/2010 од 15.10.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

ДОО "ПОРЦЕЛАН ЗАЈЕЧАР" у стечају из Зајечара, ул. Железничка бр. 13

ОГЛАШАВА

четврту продају покретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

Целина 1

Машине и опрема, инвентар, ситан инвентар и залихе резервних делова - према спецификацији из продајне документације.

16.579.663,74

8.289.831,87

Целина 2

Погон браварске и стругарске радионице - машине и опрема,  инвентар, ситан инвентар и алат, резервни делови - према спецификацији из продајне документације.

353.991,20

176.995,60

Целина 3

Погон картонажа - машине и опрема, инвентар, ситан инвентар, сировине и материјал - према спецификацији из продајне документације.

196.934,00

98.467,00

Целина 4

Ватростални СИЦ материјали - према спецификацији из продајне документације.

2.187.272,50

874.909,00

Целина 5

Тунелска кобалтна декоратна пећ „Kerabedarf” (демонтирана)

10.250.000,00

4.100.000,00

Оглас у целости
ДОО ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР - у стечају
Стечај

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОРЦЕЛАНА ПОРЦЕЛАН-ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Зајечар

Делатност:

Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива