„ФАБРИКА ШЕЋЕРА" са п.о., у стечају оглашава продају имовине

03. окт. 2015.

јавним прикупљањем понуда

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Пожаревцу од 09.05.2011. године број предмета 4.Ст.572/2010 од 14.10.2010. године,  ау складу са члановима 131.,132. и 133. Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), Националним стандардом бр.5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник РСбр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Предузеће у друштвеној својини

 „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о.  у стечају из Пожаревца,

ул. Ђуре Ђаковића б.б.

О Г Л А Ш А В А

продају имовине јавним прикупљањем понуда

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Предмет продаје је покретна и непокретна имовина стечајног дужника сврстана у следеће имовинске целине:

Преузмите оглас у целости
Стечај

Предузеће у друштвеној својини фабрика шећера ПОЖАРЕВАЦ са по -У СТЕЧАЈУ

Локација:

Пожаревац

Делатност:

Производња шећера

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива