«ШАМОТ ФАБРИКА» д.о.о., у стечају објављује позив за достављање понуда

23. сеп. 2015.

за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

На основу члана 27 став 1 и став 5 и члана 135 став 2 Закона о стечају („Службени гласник РС“ бр.104/2009), поглавља III Националног стандарда о попису имовине, процени вредности и почетном стечајном билансу стечајног дужника - Национални стандард број 2,  као и поглавља III и VIII  Националног стандарда  о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника- Национални стандард број 5, стечајни управник стечајног дужника «ШАМОТ ФАБРИКА» д.о.о Аранђеловац у стечају, Ул. Илије Гарашанина бб

Агенција за приватизацију РС-Центар за стечај, повереник Снежана Димитријевић

                                                                  ОБЈАВЉУЈЕ

                                         ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

                                                                        за

Вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини постоје разлучна права

За потребе утврђивања процењене вредности у поступку продаје проценитељ ће користити следеће методе:

  • процену вредности имовине ликвидационом методом
  • процену вредности правног лица према методама које су у складу са Међународним рачуноводствени стандардима, којима се обезбеђује највећа вредност за повериоце.

Проценитељ ће такође :

  • извршити процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника појединачно,
  • утврдити учешће  вредности процењене имовине на којој је конституисано разлучно право, у односу на процену вредности правног лица (изражено у процентима).

Oдабир најбољег понуђача ће извршити одбор поверилаца у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор понуђача ће извршити стечајни управник.

Заинтересовани понуђачи, односно њихови овлашћени представници, могу добити детаљније информације за израду понуде, као и интегрални текст позива са свим предвиђеним условима на адреси: Ул. Зорана Ђинђића 8/I-6, Агенција за стечај, ликвидацију и вештачење ''Bona fides'', Крагујевац., сваког радног дана од 9:00 до 15:00 часова, или путем e-mail адресе snedimi@open.telekom.rs

Понуде за вршење услуга процене могу се предати најкасније седам дана од  дана објављивања позива до 10 часова, на адресу ул. Зорана Ђинђића 15 A, Агенција за стечај, ликвидацију и вештачење ''Bona fides'', Крагујевац, или путем e-mail адресе snedimi@open.telekom.rs

Контакт особа: Снежана Димитријевић,  062 236 144

Шамот Фабрика доо
Стечај

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ШАМОТ ФАБРИКА ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ

Локација:

Аранђеловац

Делатност:

Производња ватросталних производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива