PKS-LATEX-HLC ад, у стечају оглашава продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

09. сеп. 2015.

На основу Решења о банкротству Привредног суда у Чачку Ст бр. 4/2010 од 5.10.2010. године и одлуке Одбора поверилаца од 29.07.2015. године, а у складу са члановима 109., 110. и 111. Закона о стечајном поступку („Сл. гласник РСброј 84/04 и 85/05) и Националним стандардом бр. 5. Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“, бр. 43/05), стечајни управник стечајног дужника:

Хемијска индустрија

„PKS-LATEX-HLC” ад у стечају

из Чачка, ул. Николе Тесле бр. 11

ОГЛАШАВА

продају стечајног дужника као правног лица јавним надметањем

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице а најважнију имовину стечајног дужника чине:

1. Фабрика у Чачку у улици Николе Тесле број 11, изграђена на земљишту чија је укупна површини од 08.59.58ха, уписано у листовима непокретности број 8215, 8725, 8539, 8588, 607 и 8726 све КО Чачак, по врсти градско грађевинско земљиште, облик својине државна, са правом коришћења у корист стечајног дужника, а коју чине Погон PKS и Погон LATEX.

Погон PKS чине погон фенолних смола, погон формалдехидних и карбамидних смола, складиште метанола, складиште готових производа, складиште хемикалија, складиште и припрема карбамида, трафо станице, постројење хемијске припреме воде, постројења за хлађење, хидрофорско постројење за пречишћавање отпадних вода, водозахват и кранска стаза.

Погон LATEX чине објекат фабрике латекса, портирница и гардероба, базени за ултрафилтрацију и таложење отпадних вода, паровод, центар за управљање моторним погоном, складиште течних сировина, складиште чврстих сировина, складиште готових производа, гасна станица течног азота, противпожарна заштита за објекте, унутрашње саобраћајнице, ограда круга и котларница.

2. Девет апартмана у апартманском насељу „Језеро“ у Врњачкој Бањи изграђени на к.п. бр. 1184 КО Врњачка Бања.

3. Опрема (производна и канцеларијска), залихе, возила и потраживања према пописним листама.

Почетна цена: 564.924.980,00 динара                              Депозит: 225.969.992,00 динара

Оглас у целости
ПКС-ЛАТЕКС ХЛЦ АД ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ
Стечај

Хемијска индустрија ПКС-ЛАТЕКС-ХЛЦ АД, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Чачак

Делатност:

Производња осталих основних органских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива