ШУМАДИЈА ПРОМЕТ у стечају оглашава продају имовине

29. авг. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у  Београду 50.Ст-3840/2011 од  30.03.2012. године, а у складу са чланoвима 131, 132, 133, 135. и 136. Закона о стечају („Службени гласник  Републике Србије“ број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“ број 13/2010) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 26.06.2015. године, стечајни управник стечајног дужника

„ШУМАДИЈА ПРОМЕТ“ АД у стечају,

БЕОГРАД, улица Војводе Степе бр. 352

 

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника као правног лица  методом јавног надметања

 

Најважнију имовину стечајног дужника чине:       

Преузмите оглас у целости
Стечај

Акционарксо друштво ШУМАДИЈА ПРОМЕТ БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива