ГРАФОСРЕМ у стечају оглашава продају

28. авг. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Сремској Митровици, Ст.бр.347/2010 од  10.11.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), на основу сагласности одбора поверилаца од 25.02.2011. године и мишљења одбора поверилаца од 18.03.2014. године, стечајни управник стечајног дужника

 

Акционарско друштво издавачке и графичке делатности "ГРАФОСРЕМ" у стечају, Шид, ул. Бранка Ерића бр. 9

 

ОГЛАШАВА

Продају стечајног дужника Акционарско друштво издавачке и графичке делатности "ГРАФОСРЕМ" у стечају, Шид, ул. Бранка Ерића бр. 9

 матични број 08016780, као правног лица јавним прикупљањем понуда

 

Најважнију имовину стечајног дужника као правног лица чини:

 

 

Објекти:

преузмите оглас у целости
Стечај

ГРАФОСРЕМ - ДД

Локација:

Шид

Делатност:

Остало штампање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива