АД МИНОМ у стечају оглашава продају

21. авг. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, Ст.бр 26/2013 од 24.01.2014. године, којим је донета одлука о банкротству стечајног дужника, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012 - Одлука Уставног суда) и Националним стандардом број 5 - Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник:

 

 

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ОДЛИВАКА МИНОМ НИШ - У СТЕЧАЈУ

 из Ниша, улица 12.фебруара бр.82

 

О Г Л А Ш А В А

Продају непокретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања

преузмите оглас у целости
Стечај

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ОДЛИВАКА МИНОМ НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Ливење осталих обојених метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива