Неуспешна продаја имовине стечајног дужника Д.П. ТАМИШ ХЛАДЊАЧА у стечају

18. авг. 2015.

Дана 18.08.2015. године, у организацији Агенције за приватизацију Центра за стечај,   на 3 спрату, сала 301, са почетком у 11:00 часова, била је заказана продаја стечајног дужника Д.П. "ТАМИШ ХЛАДЊАЧА" у стечају из Панчева, улица Новосељански пут б.б., као правног лица, методом jавног надметања. У складу са смерницама из огласа о продаји, констатовано је да није уплаћен ниједан депозит и није достављена ниједна банкарска гаранција ради учешћа на продаји, па је Комисија за спровођење продаје стечајног дужника као правног лица, прогласила продају НЕУСПЕЛОМ.

Стечај

ПРЕДУЗЕЋЕ У ДРУШТВЕНОЈ СВОЈИНИ ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И ПОВРЋА ТАМИШ-ХЛАДЊАЧА ПАНЧЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Панчево

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива