ДП Крушевац, у стечају оглашава продају

15. авг. 2015.

На основу решења о стечајног судије Привредног суда у Краљеву Ст. бр. 692/2010 од 10.08.2010. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/09) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), и на основу сагласности Одбора поверилаца од 04.06.2015. године године стечајни управник стечајног дужника

Друштвено предузеће за консалтинг, пројектовање и инжењеринг

„Крушевац“ у стечају, Крушевац, Ул. Милоја Закића бр. 4

ОГЛАШАВА

продају имовине стечајног дужника

непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда

преузмите оглас у целости
Стечај

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ КРУШЕВАЦ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Крушевац

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива