ДП „КВАРЦ" у стечају оглашава прву продају

07. авг. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Лесковцу, Ст.бр.256/2011 од  27.05.2011. године и 09.11.2011.године, а у складу са чланoвима 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

ДП „КВАРЦ“ у стечају,  Босилеград, Георги Димитрова бб,

ОГЛАШАВА

Прву продају непокретне и покретне имовине  јавним надметањем

преузмите документ у целости
Стечај

ДП ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ НЕМЕТАЛА КВАРЦ СА ПО, БОСИЛЕГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Босилеград

Делатност:

Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива