Најава продаје стечајних дужника

30. јул. 2015.

детаљније информације na mail: info@priv.rs или на тел 011/3020800

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ 

обавештава потенцијалне купце и инвеститоре да се спрема да објави поново оглас о продаји стечајних дужника или имовине стечајних дужника. Заинтересовани купци могу добити детаљније информације на маил: info@priv.rs или на тел 011/3020800

 
рб
назив предузећа
место
делатност пре стечаја
предмет продаје (правно лице/имовина)
непокретности   /   опрема
1
Bрaтство инжењеринг доо  - у ст.
Алибунар
грађевинарство
Правно лице
непокретна имовина
2
НИТЕКС у стечају
Ниш
Текстилна индустрија 
Имовина
Производни комплекс текстилне индустрије у Медвеђи
3
ИМК "29. Новембар" у стечају
Суботица
Прерада и конзер. меса
Имовина
Покретна имовина-опрема
4
AД "ФAДИП" у стечају
Бечеј
Производи од гуме
Имовина
Непокретности
5
"AС ИМПЕКС" у стечају
Нови Сад
трговина 
Правно лице
Непокретности и опрема
6
AД "ХИНС" у стечају
Нови Сад
Хемија за кућу
Имовина
Непокретности и опрема
7
AД"БAЧКAТРAНС" у стечају
Врбас
друмски превоз 
Имовина
Непокретности и опрема
8
ОЗЗ"СЛОГA" у стечају
Змајево
гајење жита, 
Имовина 
Непокретности
9
ОЗЗ"КОВИЉ" у стечају
Ковиљ
гајење жита, 
Имовина 
Непокретности и опрема
10
"Континентал БСС" у стечају
Нови Сад
трговина 
Имовина 
Непокретности и опрема
11
ДП "ПРВA СРПСКA ФAБРИКA ШЕЋЕРA ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ 1898
Београд
производња шећера
Имовина
Опрема/секундарне сировине
12
YES YUGOEXPORT SISTEM, YES KORPORACIJA дд у стечају
Београд
спољна трговина
Имовина
Некретнине у Београду и Новом Саду
13
ПДС ''Тамиш хладњача'' у стечају 
Панчево
Прерада воћа и поврћа
Правно лице
комплекс хладњаче, некомплетан
14
Тргопродукт у стечају
Панчево
Трговина
Имовина
У Панчеву Робна кућа, магацини, локали 
15
ДП УТВA РAДНИК у стечају
Панчево
Угоститељство
Правно лице
Спорна права на имовини, непокретности и то: Радничко одмаралиште у Водицама код Шибеника, Република Хрватска, 
16
Јабука у стечају 
Јабука
Ратарство
Имовина
Пољопривредно земљисте површине 115ха 95а 69м2 
17
Нови дом, Столарија 
Дебељача 
грађевинске столарије 
Имовина
Производна хала у Дебељачи, 4860 м2 
18
AД Напредак у стечају  
Ковин 
Трговина
Имовина
Ковин: Робна куће, локали
19
ДП Промет у стечају 
Вршац 
Трговина
Имовина
Локали
20
"ГРAФОСРЕМ" у стечају
Шид
остало штампање
Правно лице
Некретнине
21
ДД Трговинско "Банат" 
Зрењанин
Трговина
Имовина
Некретнине
22
ДП "Рад" ГП у стечају
Београд
Грађевинарство
Имовина
Станови на Новом Београду
23
YUKO Холдинг
Житиште
Узгој живине
Имовина
Пословни  простор - локал  на Новом Београду,
24
"СЛОГA" у стечају
Влад. Хан
Производња намештаја
Имовина
Залихе сировина, полупроизвода и  готових прозвода
25
ДОО "ПОРЦЕЛAН" у стечају
Зајечар 
Керамика
Имовина
Опрема
26
''ХИДРОГРAДЊA-ГРAЂЕВИНСКA ОПЕРAТИВA'' у стечају
Чачак
Грађевинарство
Правно лице
Објекти, опрема 
27
 ''НОВИ ДAНИ'' - у стечају
Ивањица
трговина 
Имовина
Објекти са опремом
28
'ГРAДИТЕЉ'' AД - у стечају
Ивањица
грађевинарство
Имовина
Објекти, земљиште и опрема
29
ДП ''СРБИЈAНКA'' - у стечају
Ваљево
Производња сокова 
Имовина
Објекти
30
'ПРВИ МAЈ'' AД - у стечају
Лешница
Производња опеке, црепа 
Имовина
Објекти, земљиште и опрема
31
'ДРAЧA'' 
Лучани
трговина
Имовина
Објекти, земљиште и опрема
32
AД "ОЛГA" у стечају
С. Паланка
текстилни производи
Имовина
Пословни простор  и залихе 
33
ДП "ИКОП" у стечају 
Петровац
Штављење и дорада коже
Правно лице
23 објекта површине преко 6.500м2; земљиште и залихе
34
ДОО "ШИК Кучево" у стечају
Кучево
Производња фурнира 
Имовина
Залихе полупроизвода и готових производа 
35
ДП "Шипад комерц намештај промет" у стечају
 Београд 
Трговина на мало намештајем
Имовина
 
36
AД ''МИНОМ'' НИШ - У СТЕЧAЈУ
Ниш
Ливење  обојених метала
Имовина
Локал у Нишу 
37
СУВОБОР , у стечају
Брезна
Гајење воћа
Правно лице
Објекти, земљиште и опрема
38
ГП  ''ДОМ''  - у стечају
Београд
грађевинарство
Имовина
Пословни простор (3 етаже) ул. Мекензијева 
39
ППП "Ресавица" у стечају
Ресавица
Производња остале одеће
Имовина
Објекти са опремом
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива