Измена бр. 1 Јавног позива за ДУВАН АД, ЉУБОВИЈА

20. нов. 2015.

Шифра поступка: JP 168/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је, дана 24.10.2015. године, објављен на интернет презентацији Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

­­ ДУВАН АД, ЉУБОВИЈА

МБ: 07116209

Шифра поступка: JP 168/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 168/15, на начин како следи:

У тачки 5. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 01.12.2015. године до 15:00 часова по локалном времену.“

У тачки 6. Јавног позива став 5. мења се и гласи:

„Откуп продајне документације траје од 02.11.2015. године до 27.11.2015. године (до 15:00 часова по локалном времену)“.

У тачки 9. Јавног позива став 1. мења се и гласи:

„Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 03.12.2015. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 5. спрату у 13:00 часова по локалном времену.“

Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведена лица, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Тел:   + 381 11 30 20 804

Факс: + 381 11 30 20 881

Марија Илић Кнежевић

Руководилац пројекта за приватизацију

E-mail: marijailic@priv.rs

Сандра Чавић

Помоћник руководиоца пројекта

E-mail: scavic@priv.rs

 
Дуван ад
Акционарски фонд

ДУВАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ДУВАНА, ЉУБОВИЈА

Локација:

Љубовија

Делатност:

Производња дуванских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива