Измена бр. 1 Јавног позива за ЕВРОПА, СУРДУЛИЦА

22. јан. 2016.

Шифра поступка: JP 183/15

На основу овлашћења из Јавног позива који је дана 28.12.2015. године објављен на интернет страници Агенције за приватизацију www.priv.rs и у дневном листу „Политика“ (у даљем тексту: Јавни позив), Агенција за приватизацију (у даљем  тексту: Агенција) објављује:

ИЗМЕНУ БРОЈ 1 JАВНОГ ПОЗИВА

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА СА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

РАДИ ПРОДАЈЕ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

ХОТЕЛСКО УГОСТИТЕЉСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕВРОПА, СУРДУЛИЦА

МБ: 07259875

Шифра поступка: JP 183/15

Агенција обавештава сва заинтересована лица о изменама Јавног позива, шифра поступка: JP 183/15, на начин како следи:

1. У тачки 5. став 1. мења се и гласи:

Заинтересована лица могу поднети пријаве за учешће у Поступку најкасније до 24.02.2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

2. У тачки 6. став 3. мења се и гласи:

Заинтересовано лице доставља Агенцији захтев за откуп продајне документације (у даљем тексту: Захтев) у писаној форми поштом на адресу Теразије 23, 11000 Београд, Република Србије, и/или факсом на број +381 (11) 30 20 881 и/или електронском поштом (e-mail) на адресу dpuzic@priv.rs са назнаком „Захтев за откуп продајне документације-шифра поступка: JP 183/15”.

3. У тачки 6. став 5. мења се и гласи:

Захтев за откуп продајне документације се подноси до 17.02.2016. године до 15:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

4. У тачки 9 став 1. мења се и гласи:

Отварање Главног коверта и коверте са ознаком: „Подаци о понуђачу” одржаће се дана 26.02.2016. године у просторијама Агенције, на адреси: Теразије 23, 11000 Београд, на 8. спрату, сала 1 у 12:00 часова по локалном времену у Републици Србији.

5. Тачка 11. мења се и гласи:

За сва питања у вези са Јавним позивом и његовим изменама, заинтересована лица могу контактирати доле наведено лице, на српском или енглеском језику:

Агенција за приватизацију

Републике Србије

Теразије 23, 11000 Београд

Република Србија

Драгана Пузић

Вођа пројектног тима

Тел:   + 381 11 30 25 795

Факс: + 381 11 30 20 881

E-mail: dpuzic@priv.rs

6. Све остале одредбе наведене у Јавном позиву остају непромењене.

 

Акционарски фонд

Акционарско друштво хотелско угоститељско предузеће Европа Београд-Палилула

Локација:

Сурдулица

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива