МОЛИН , у стечају оглашава продају непокретне и покретне имовине

31. јул. 2015.

На основу решења стечајног судије Привредног суда у Зрењанину 2. Ст. бр. 388 од 12.05.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

Земљорадничка задруга ''МОЛИН'' са п.о., Нова Црња у стечају, ул. ЈНА 113

ОГЛАШАВА

продају непокретне и покретне имовине стечајног дужника

методом јавног надметања

 

Оглас у целости
Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МОЛИН СА ПОТПУНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, НОВА ЦРЊА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Нова Црња

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива