КЛАНИЦА ПЛАНА, у стечају оглашава продају покретне имовине

31. јул. 2015.

На основу решења Привредног суда у Пожаревцу 4. Ст. бр. 410/2012 од 28.03.2013. године, а у складу са чланoвима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Предузећа за производњу и прераду меса, унутрашњу и спољну трговину и услуге „КЛАНИЦА ПЛАНА“ д.о.о., Велика Плана у стечају, ул. Милоша Великог 123

ОГЛАШАВА

продају покретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје је покретна имовина и то:

Р.б. целине

Назив

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

1.

Опрема за израду виршли

872.100,00

348.840,00

2.

Опрема за израду конзерви

918.750,00

367.500,00

3.

Столице и фотеље,

Столови ( разни ),

Ормари, витрине и комоде ( разно ),

Слике,

Каљeва пећ,

Дрво за разне намене

62.362,50

24.945,00

4.

Трактор, ИМТ, тип 539, 1984. годиште и приколица, ГОША, тип ТК-3, 1991. годиште

110.000,00

44.000,00

5.

Опрема и делови опреме од челика као секундарна сировина

16,00 дин/кг

529.280,00

6.

Опрема и делови опреме од нерђајућег челика (прохром) и алуминијума као секундарна сировина

70,00 дин/кг

17.360,00

7.

Поцинковани лим

10,00 дин/кг

6.400,00

*Напомена: Коначна купопродајна цена у односу на ЦЕЛИНЕ 5, 6 и 7 утврдиће се вагањем, а након потписивања купопродајног уговора. Ако се вагањем утврде веће количине од процењених, купац је у обавези да плати и ову разлику по постигнутој јединичној цени. Процењена тежина целине 5 је 82.700 кг, целине 6 је 620 кг и целине 7 је 1.600 кг.

Оглас у целости
Стечај

Кланица Плана, предузеће за производњу и промет меса, унутрашњу и спољашњу трговину и услуге Доо

Локација:

Велика Плана

Делатност:

Прерада и конзервисање меса

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива