ИХП „ПРАХОВО СОЛИ" ДОО ПРАХОВО у стечају оглашава другу продају непокретне и покретне имовине и залиха

31. јул. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Зајечару, Ст.бр.216/11 од  24.04.2012. године, а у складу са чланoвима 131., 132., 133.,135. и 136 Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009), Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА „ПРАХОВО СОЛИ“ ДОО ПРАХОВО у стечају из Прахова

ОГЛАШАВА

Другу продају непокретне и покретне имовине и залиха  јавним надметањем

ПРЕДЕМЕТ ПРОДАЈЕ: Имовина као целина

Почетна цена (дин)

Депозит

(дин)

А) Земљиште на кп.бр. 2300 КО Прахово, са обимом удела 10062/662486 идеалних делова;

Б) Грађевински објекти постојећи на к. п.бр. 2300 КО Прахово - Индустријски комплекс за производњу кућне хемије, детрџената, пестицида и силиката у оквиру комплекса ИХП ПРАХОВО, упилсани у лист непокретности бр. 1573 КО Прахово,  и то:

 1. Зграда хемијске индустрије - Фабрика криолита - беле чађи, површине 1.995 м2, (зграда бр. 107) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 2. Зграда хемијске индустрије - Стара амонична станица, површине 78 м2 (зграда бр. 108) са правним статусом објекта који има одобрења за градњу;
 3. Зграда хемијске индустрије - Складиште глинице, површине 464 м2 (зграда бр. 117) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 4. Помоћна зграда - Надстрешница, површине 158 м2 (зграда бр. 118) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 5. Зграда хемијске индустрије - Погон за алуминијумтрифлорид, површине 139 м2 (зграда бр. 123), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 6. Зграда хемијске индустрије - Погон за алуминијумтрифлорид, површине 496 м2 (зграда бр. 124), са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 7. Зграда хемијске индустрије - Погон за алуминијумтрифлорид, површине 384 м2 (зграда бр. 125) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 8. Помоћна зграда, површине 37 м2 (зграда бр. 126) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 9. Зграда хемијске индустрије - Фабрика натријум-триполифосфата, површине 5.757 м2 (зграда бр. 148) са правним статусом објекат има одобрење за употребу;
 10.  Зграда хемијске индустрије - Канцеларије, површине 230 м2 (зграда бр. 149) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 11. Зграда хемијске индустрије - Канцеларије (ЦАП) површине 797 м2 (зграда бр. 196) са правним статусом објекта који има одобрење за градњу;
 12. Објекат хемијске индустрије - Складиште сумпорне киселине, површине 69 м2 (зграда бр. 205) са правним статусом објекта који има одобрење за градњу;
 13. Објекат хемијске индустрије - Складиште сумпорне киселине, површине 69 м2 (зграда бр. 206) са правним статусом објекта који има одобрење за градњу;
 14. Објекат хемијске индустрије - Складиште сумпорне киселине, површине 69 м2  (зграда бр. 207) са правним статусом објекта који има одобрење за градњу;
 15. Објекат хемијске индустрије - Складиште сумпорне киселине, површине 69 м2  (зграда бр. 208) са правним статусом објекта који има одобрење за градњу;
 16. Објекат хемијске индустрије - Складиште стокаже С.А.П. површине 114 м2  (зграда бр. 215) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 17. Објекат хемијске индустрије - Складиште стокаже САП, површине 114 м2  (зграда бр. 216) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 18. Објекат хемијске индустрије - Складиште стокаже САП, површине 114 м2, (зграда бр. 217) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 19. Објекат хемијске индустрије - Складиште стокаже САП, површине 114 м2, (зграда бр. 218) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 20. Објекат хемијске индустрије - Складиште нове сумпорне киселине 2 површине 18 м2 (зграда бр. 219) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 21. Објекат хемијске индустрије - Складиште нове фосфорне киселине 2 површине 58 м2 (зграда бр. 220) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 22. Објекат хемијске индустрије - Складиште нове фосфорне киселине 2 површине 57 м2 (зграда бр. 221) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 23. Силос за соду, површине 175 м2 (зграда бр. 235) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 24. Силос за соду, површине 175 м2 (зграда бр. 236) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 25. Објекат хемијске индустрије - Складиште алуминијум трифлорида, површине 18 м2 (зграда бр. 248) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 26. Објекат хемијске индустрије - Складиште алуминијум трифлорида, површине 3 м2 (зграда бр. 249) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;
 27. Објекат хемијске индустрије - Складиште криолита, површине 18 м2 (зграда бр. 251) са правним статусом објекта изграђеног без одобрења за градњу;

В) Опрема за за производњу кућне хемије, детрџената, пестицида и силиката према спецификацији из продајне документације;

 

Г) Залихе сировина и резервних делова према спецификацији из продајне документације.

176.807.544,30

78.581.131,00

(Напомена: Списак целокупне имовине стечајног дужника, као и статус исте, детаљно је приказан у Продајној документацији)

Оглас у целости
Стечај

ИНДУСТРИЈА ХЕМИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПРАХОВО - СОЛИ ДОО ПРАХОВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Прахово

Делатност:

Производња осталих основних неорганских хемикалија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива