ДИ ''СЛОГА'' АД у стечају, из Владичиног Хана, оглашава трећу продају покретне имовине

31. јул. 2015.

На основу решења Привредног суда у Лесковцу, СТ.бр. 3/09 од 26.01.2009. године, Закључка стечајног судије Привредног суда у Лесковцу од 09.04.2009. године , у складу са чланoвима 109. 110. и 111. Закона о стечајном поступку («Службени гласник  Републике Србије» број 84/2004) и Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 43/2005) и на основу сагласности Одбора поверилаца од 05.05.2014. године, стечајни управник стечајног дужника

ДИ ''СЛОГА'' АД у стечају из Владичиног Хана, ул. Индустријска зона бб

ОГЛАШАВА

III Продају покретне имовине јавним надметањем

Предмет продаје - имовина као целина

Почетна цена (дин)

Депозит (дин)

Готова роба, полупроизводи, недовршена производња и сировине и роба произвођача „Феид“ - према спецификацији у прилогу продајне документације

(предмет продаје је роба из домена производње намештаја)

4.592.559,60

2.041.137,60

Оглас у целости
Стечај

ДРВНА ИНДУСТРИЈА СЛОГА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВЛАДИЧИН ХАН - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Владичин Хан

Делатност:

Производња осталог намештаја

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива