ЈУГОЗАН-ПРОМЕТ

ЈУГОЗАН-ПРОМЕТ
Београд

Пун назив: ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ ЈУГОЗАН-ПРОМЕТ, БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
Краћи назив: ЈУГОЗАН-ПРОМЕТ
Правни статус: ДП
Делатност: Трговина на велико хемијским производима
Матични број: 17085972
Број запослених: 2
Заступник:

Документи

TP Jugozan-promet
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива