ИТЕС Лола Рибар АД , у стечају оглашава продају имовине

17. јул. 2015.

На основу Закључка стечајног судије Привредног суда у Сомбору о проглашењу банкротства од 28.10.2010.године, у предмету СТ-45/2010, а у складу са члановима 109.,110. и 111. Закона о стечајном поступку („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04) и Националним стандардом број 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Службени гласник Републике Србије“, бр. 13/2010), стечајни управник стечајног дужника:

ИТЕС "Лола Рибар" АД у стечају

O Џ А Ц И

Лоле Рибара 40

ОГЛАШАВА

Продају  имовине ЈАВНИМ  НАДМЕТАЊЕМ - друго јавно надметање

              Предмет продаје је непокретна и покретна имовина стечајног дужника сврстана у следеће целине:

Р.бр. целине

Имовина

Почетна цена у РСД

Депозит у   РСД

 

 

 

Целина

1

 

Свлачионица са помоћним просторијама у склопу фудбалског     стадиона, која се налази у Оџацима, Ул. Иве Лоле Рибара, према упису зграда за спорт и физичку културу, број зграде 1, површине 107 м2, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1, изграђена на кат. парцели бр. 407, градско грађевинско земљиште, својина државна, са правом коришћења стечајног дужника, обим удела 1/1, уписана у Листу непокретности бр. 399 К.О. Оџаци.

 

    693.360,00

308.160,00

 

 

 

Целина

2

 

 

Објекти који се налазе у Оџацима, Ул. Иве Лоле Рибара, према упису објекти изграђени пре доношења прописа о изградњи објеката, својина друштвена у корист стечајног дужника, обим удела 1/1, изграђени на кат. парцели бр. 410, градско грађевинско земљиште, својина државна, са правом коришћења стечајног дужника, обим удела 1/1, уписани у Листу непокретности бр. 399 К.О. Оџаци и то као:

  1. стамбена зграда за колективно становање, број зграде 1, површине 556 м2, у природи канцеларијски простор,
  2. зграда трговине, број зграде 2, површине 137 м2,
  3. базен, број зграде 3, површине 237 м2, урушен и није у функцији;

 

4.710.420,00

2.093.520,00

 

Оглас у целости
ИТЕС ЛОЛА РИБАР
Стечај

ИТЕС ЛОЛА РИБАР АД

Локација:

Оџаци

Делатност:

Припрема и предење текстилних влакана

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива