ЦЕНТРОТУРИСТ-НИШ, у стечају оглашава продају имовине

13. јул. 2015.

На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу 3.Ст.467/2011од 14.09.2011. године, а у складу са чланoвима 131., 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009) и Националним стандардом број 5 - Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

Друштвено предузеће за хотелијерство, угоститељство и туризам ,,ЦЕНТРОТУРИСТ-НИШ“ у стечају, из Ниша,Ул.9. бригаде број 10

ОГЛАШАВА

Продају имовине стечајног дужника јавним надметањем

Предмет продаје

Почетна цена (дин.)

Депозит (дин.)

„ЛОКАЛ У КРУШЕВЦУ“, који чини:

  • Пословни простор-две просторија, за који није утврђена делатност, постојећи у оквиру дела Зграде пословних услуга на КП бр. 730, Бр. Зг. 32, који Пословни простор је уписан у лист непокретности Бр. 7471 КО Крушевац, В ЛИСТ-ДРУГИ ДЕО, страна 1, као посебан део Бр.1, број улаза 67, приземље, површине, према листу непокретности, од 30 m2, друштвена својина, обим удела 1/1;

3.638.244,00

1.455.298,00

 

Оглас у целости
Стечај

ЦЕНТРОТУРИСТ-НИШ - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ниш

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива