Неуспела продаја стечајног дужника "Сувобор", Брезна

30. јун. 2015.

Дана 30.06.2015. године, у просторијама стечајног управника Агенције за приватизацију РС, у Београду, одржана је продаја стечајног дужника Друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду и трговину "СУВОБОР" у стечају Брезна, Горњи Милановац као правног лица, методом јавног прикупљања понуда, по огласу о продаји објављеном дана 29.05.2015. године.

Резиме продаје:

Целина
Опис имовине
Процењена
вредност
имовине
(динара)
Остварена продајна цена
(динара)
Купац
1
Стечајни дужник као правно лице
19.090.861,00
/
/

Како закључно са 30.06.2015. године није уплаћен ниједан депозит, односно положена банкарска гаранција ради учешћа у продаји, те да није било заинтересованих купаца, продаја је проглашена НЕУСПЕШНОМ.

Стечај

ДОО за пољопривреду и трговину СУВОБОР БРЕЗНА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Брезна

Делатност:

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива