Продата имовина стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ" АД у стечају из Ивањице

26. јун. 2015.

САОПШТЕЊЕ

Дана 26.06.2015. године, Одбор поверилаца стечајног дужника Грађевинско предузеће „ГРАДИТЕЉ“ АД у стечају из Ивањице, Сађавац 181, донео је одлуку да се методом непосредне погодбе прода имовина на локацији у Ивањици, Сађавац бб.

Резиме продаје:

Целина

Опис имовине

Процењена

вредност

имовине

(динара)

Остварена продајна цена

(динара)

Купац

1.

Објекти, земљиште и опрема на кп бр. 437 КО Шуме - локација у Ивањици, Сађавац бб

231.325.686,00

50.010.000,00

Конзорцијум: "MATIS" доо Ивањица, МБ. 17473395, ПИБ 102714756 и "CROW FOREST" доо Ивањица, МБ 20355301, ПИБ 105305838, које заступа адвокат Радивоје Милутиновић, по пуномоћју

ГРАДИТЕЉ АД  ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ
Стечај

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋАГРАДИТЕЉ АД ИВАЊИЦА - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ивањица

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива