Неуспела продаја имовине ЗЗ "Луново Село" у стечају

18. јун. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију, одржана је продаја покретне и непокретне имовине груписане у једну имовинску целину, стечајног дужника Земљорадничке задруге "ЛУНОВО СЕЛО" у стечају из Велике Дренове, методом јавног надметања.


Закључно са 10.06.2015. године није уплаћен ниједан депозит нити достављена банкарска гаранција за учешће на јавном надметању за куповину покретне и непокретне имовинe, те се продаја за ову целину проглашава неуспешном.

Стечај

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЛУНОВО СЕЛО

Локација:

Велика Дренова

Делатност:

Гајење садног материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива