Неуспела продаја имовине стечајног дужника "ШИК Кучево"

17. јун. 2015.

У организацији Центра за стечај Агенције за приватизацију одржана је продаја покретне имовине стечајног дужника ДОО „ШИК КУЧЕВО“ у стечају, Кучево, методом jавног надметања.


С обзиром да није било заинтересованих купаца, односно да није уплаћен ниједан депозит нити положена банкарска гаранција, стечајни управник је прогласио неуспелом наведену продају.

Стечај

Друштвено предузеће за производњу и промет производа од дрвета ШИК КУЧЕВО у стечају

Локација:

Кучево

Делатност:

Производња фурнира и плоча од дрвета

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива